SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dni Otwarte 5 i 9 marca w godz. 9.00-16.00. Serdecznie zapraszamy!

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_638/p2130123.jpgW kalendarzu dni jest wiele, na czerwono malowanych,

Lecz z dni owych najczerwieńszy

To Dzień wszystkich zakochanych.

W tym dniu serca raźniej biją, pełnią szczęścia i czułości.

Nikt nie kryje uczuć, wzruszeń, nikt nie wstydzi sie miłości.

Dzień Świętego Walentego jest zabawą na całego!”

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_637/p2140140.jpgDzień Świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego.

W tym dniu wszyscy to wyznają,

że chcą kochać i kochają”

Walentynkowy wieczór w internacie SOSW minął wszystkim w miłosnym klimacie. Młodzieżowa Rada Internatu pod opieką p. Z. Biernackiej przygotowała na tę okazję Pocztę Walentynkową. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali na miłosne liściki i kartki. W tym dniu Święty Walenty nie zapomniał o nikim, nawet wychowawcy otrzymali tajemnicze miłosne wyznania.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_636/dsc_0072_70.jpgPo tradycyjnych trzech dzwonkach zebraliśmy się pod świetlicą a tu drzwi zamknięte. Słychać piosenkę zespołu Ich Troje „Zawsze z Tobą chciałbym być przez całe lato” to zapowiadało że z Choinka Szkolna będzie przednia. Wspaniały głos Pawła z zespołu Deenim zapowiadał niesamowitą zabawę. Na rozgrzewkę „Czekolada” taneczny układ do piosenki „Chocolade” brawurowo prowadzony przez Angelikę z pomocą Pawła. A potem to już tylko tańce ,hulanki, swawole. Tańczyła ręka , tańczyła noga oraz głowa. I świetlica wypełniła się różnobarwną ferią świateł.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_635/20180208_174409.jpgW tłusty czwartek Szkolny Klub „Jestem Wolontariuszem” Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce we współpracy ze Stowarzyszeniem „Barka” w Sokółce współorganizował warsztaty kulinarne „Rogaliki”. To kolejne działanie w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przystanek Nadzieja”.

Na spotkanie zaprosiliśmy osoby niepełnosprawne z powiatu sokólskiego, które w trakcie zajęć prowadzonych przez panie: Elżbietę Szomko i Krystynę Stefanowicz uczyły się umiejętności pieczenia rogalików i sakiewek z dżemem, marmoladą. Wolontariusze z ośrodka wspierali przystankowiczów w praktycznych działaniach, ale także sami nabywali nowe wiadomości i umiejętności. Po raz kolejny okazało się, iż wspólna praca zbliża do siebie ludzi.

http://www.soswsokolka.pl/images/img_1459.jpgW dniu 08.02.2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy Kulturę Szacunku w Sieci”. Spotkanie miało na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Organizatorki omówiły Zasady bezpiecznego Internetu angażując uczniów do swobodnych wypowiedzi i zadawania nurtujących pytań. Uczniowie wiedzą, jak należy poruszać się w Sieci, czym jest szacunek nie tylko do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby i jak ważna jest ochrona prywatności. Uczniowie na podstawie prezentowanych filmów mogli dowiedzieć się, że komunikowanie się w Internecie może tworzyć dobre i pozytywne relacje oparte na poszanowaniu drugiej osoby.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_634/p1210103.jpgW dniach 18.01 - 30.01.2018r na dziesięcioro uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce przebywało na 12 dniowym obozie w Augustowie dofinansowanym ze środków PEFRON. Organizatorem wyjazdu było Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych ,,START" a do udziału w ,,Cyklu obozów usamodzielniajacych osoby niepelnosprawne" zaprosiła nas pani Czesława Kozłowska – wieloletni działacz tego stowarzyszenia.

http://www.soswsokolka.pl/images/bez_nazwy.jpg

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Sokólski informuje, że w związku z realizacją  projektu pn.: „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, z dniem 7 lutego 2018 r. ogłasza I edycję naboru kandydatów na określone poniżej formy wsparcia objęte projektem:

zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego, 

zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje kluczowe w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), 

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących,

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z  przedmiotów zawodowych,

kursy specjalistyczne.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_633/img_20180116_094820_t2.jpgDzieci przedszkolne wzięły udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”. Bardzo lubią wszelkie wyklejanki, dlatego też forma plastyczną była „wydzieranka”. Sprawiło im wyklejanie wiele radości i uśmiechu oraz rozwinęło w dzieciach inwencję twórczą. Zapoznały się także z tradycją związaną z okresem karnawału.

Zdjęcia

Beata Majer


Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica”

/images/aktywna-tablica-2.jpg  /images/logo_starostwo.jpg  /images/logososw.jpg

/images/photoalbum/album_631/imag1229.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dostawca urządzeń i oprogramowania dokonał montażu, instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania z infrastrukturą szkolną zakupionych urządzeń wchodzących w skład pomocy dydaktycznych w postaci monitora interaktywnego, projektora i tablicy interaktywnej. Dostawca zapewnił także techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_632/img_20180119_111016_t2.jpgMaluchy z grupy „Jagódki”, uczęszczające do naszego oddziału przedszkolnego mają za sobą pierwszą, niezwykle ważną uroczystość, jaką bez wątpienia było Pasowanie na Przedszkolaka, które odbyło się 19.01.2018.

Rozpoczęło się od powitania rodziców, Dyrekcji i zaproszonych gości i przedstawieniu krótkiej części artystycznej z piosenką, wierszykiem i tańcem. „Punktem kulminacyjnym był moment pasowania. Za sprawą Pani Dyrektor i „czarodziejskiego ołówka” maluchy stały się pełnoprawnymi przedszkolakami. Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia, każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Uwieńczeniem uroczystości był pyszny tort i słodki poczęstunek.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_628/11.jpgUczniowie Gimnazjum, Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce uczestniczyli w projekcie edukacyjnym: „Tradycje, obrzędy, zwyczaje wigilijne i bożonarodzeniowe w moim regionie”, opracowanym przez p. Zytę Biernacką i p. Monikę Mróz. Był on realizowany od listopada do grudnia 2017r. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z regionalnymi tradycjami wigilijnymi i bożonarodzeniowymi, doskonalili umiejętności obserwacji, dzielenia się informacjami, formułowania pomysłów i mówienia, rozwijali umiejętności wykonywania stroików, zbierania informacji o tradycyjnych potrawach wigilijnych i bożonarodzeniowych, dbałości o przekazywanie i kontynuowanie tradycji.