SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_573/20170911_105429.jpgUczniowie naszego Ośrodka po raz czwarty aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. W roku 2017 w całej Polsce czytano dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”.

Celem inicjatywy jest popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Wielkie dzieła literackie są częścią naszego dziedzictwa narodowego, a my poznając je uwrażliwiamy się na naszą kulturę i tradycje naszego kraju.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_572/img_20170908_113204.jpg8 września bieżącego roku. po raz kolejny uczniowie naszego Ośrodka wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Ania, Kasia, Michał, pod opieką pań: Katarzyny Zalewskiej i Doroty Kozaczyńskiej, uczestniczyli w Międzynarodowy Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, od 17 lat organizowanym w Białymstoku.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział ok. 5 tys. osób. Największą grupę stanowiła młodzież, w tym uczniowie szkół noszących imię Sybiraków, działacze Związku Sybiraków z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, poczty sztandarowe.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo-podlaski-ubr-wojewoda.gif http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kuratorium.png http://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwa_soklski.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/logo_5.jpg

W roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Sokółce, od 1 września do 31 grudnia 2017 r., jest realizowany projekt ,,Sprawni i Samodzielni” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Bezpieczna +, dzięki umowie zawartej pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty, Wojewodą Podlaskim a Starostą Sokólskim.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_571/dsc_2367_t2.jpgPo wakacyjnej przerwie w dniu 04.09.2017 roku spotkaliśmy się w naszej szkole na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018. Po wprowadzeniu Pocztu Flagowego i Sztandarowego oraz wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego pani Dyrektor mgr Marta Tolko-Kuziuta powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i niepedagogiczne. Wraz z p. Kierownik Beatą Tur odczytały listy skierowane do społeczności szkolnej przez Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Nowi uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar Ośrodka. Po uroczystościach odbyło się spotkanie wychowanków i ich rodziców z wychowawcami.

http://www.soswsokolka.pl/images/dsc_0308.jpgDnia 15 sierpnia 2017 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Kasia, Michał i Paweł godnie reprezentowali placówkę w patriotyczno-religijnym święcie w Sokółce. Nasz poczet sztandarowy, kultywując tradycyjne wartości, wziął udział w uroczystej mszy Kościele pw. Św. Antoniego. Następnie, wraz z oficjalnymi delegacjami i mieszkańcami miasta przemaszerował pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie oddano hołd bohaterom cudu nad Wisłą. wysłuchano przemówień i złożono wieńce.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_568/dsc_2300.jpg„Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las

I niebo i słońce, wesoły ,wolny czas!”

W dniu 23.06.2017 r. w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.

Nareszcie! Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy, gdy zabrzmiał szkolny dzwonek, uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2016/2017. Były świadectwa, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia.

http://www.soswsokolka.pl/images/bezwakacje1.jpgPo dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy  nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie zapominany  jednak o bezpieczeństwie. Każdy z nas musi zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. W przededniu wakacji uczniowie SOSW w Sokółce spotkali się aby przypomnieć sobie wszystkie ważne zasady dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

http://www.soswsokolka.pl/images/kon_zwierze2.jpgProtokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Takie zwierzę egotyczne”. W dniu 6 czerwca 2017 rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Takie zwierzę egzotyczne”. W pracach komisji udział wzięli organizatorzy: Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Urszula Drewniak. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą, rozbudzenia wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej, rozwijanie uzdolnień plastycznych. Ogółem na konkurs wpłynęło 27 prac. Prace były wykonane przeróżnymi technikami. Przy wyborze prac komisja brała pod uwagę nieszablonową technikę, oryginalne ujęcie tematu, pomysł na przedstawione zwierze egzotyczne, estetykę wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem.

http://www.soswsokolka.pl/images/img_1882.jpg21 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyła się dyskoteka kończąca rok szkolny 2016/2017. W tym dniu pożegnaliśmy również naszych absolwentów kończących szkołę lub kolejny etap edukacji. Uczniowie bawili się przy muzyce zespołu "MEGAM". Rodzice absolwentów również włączyli się w przygotowania, zapraszając uczniów i nauczycieli na poczęstunek.

Naszym absolwentom, życzymy szczęścia i powodzenia w przyszłości.

http://www.soswsokolka.pl/images/20170606_082833.jpgOpiekun Koła „Jestem Wolontariuszem” Elżbieta Szomko zorganizowała we współpracy z nauczycielką Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce Justyną Szarejko zbiórkę artykułów higienicznych i żywnościowych z przeznaczeniem dla Kuby. Kuba to wspaniały – młody człowiek, który od urodzenia zmaga się z porażeniem czterokończynowym, zespołem Prader-Willego. Nie mówi, nie siedzi, nie chodzi. Cierpi na spastyczne przykurcze, opóźniony rozwój psychoruchowy, przewlekłą niewydolność oddechową, oddycha z pomocą respiratora. Wymaga codziennej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Sześciolatek dzielnie walczy z chorobą.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_567/20170620_172750_t2.jpg20 czerwca 2017r. podczas zajęć w internacie odbyła się gra terenowa pod hasłem ,,Jestem bezpieczny w terenie”. Wychowankowie mieli okazję, aby wykorzystać całorocznie zdobywane umiejętności w zakresie orientacji w najbliższym środowisku oraz praktycznie zastosować zasady bezpiecznego poruszania się w terenie. W zabawie wzięły udział wszystkie grupy internackie pod opieką wychowawców. Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć wskazane miejsca, zachowując zasady bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania się w miejscach publicznych. Wychowankowie dzielnie pokonali dość długi dystans, który wyznaczały kolejno zdobywane punkty kontrolne: pomnik Papieża Jana Pawła II przy kościele na Osiedlu Zielonym, Urząd Pocztowy, Biblioteka Publiczna, Urząd Pracy, Polski Dom Gościnny ,,Serce”, hotel ,,Kalinowski”, sklep Jaskółka przy ul. Kryńskiej, hotel nad zalewem sokólskim.