SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_699/img_20180910_111743.jpgNarodowe Czytanie to polska akcja społeczna, która została zapoczątkowana w roku 2012 czytaniem „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Uczniowie naszego Ośrodka po raz piąty aktywnie włączyli się do tej ogólnopolskiej akcji. Celem inicjatywy jest popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży, dbałość o język ojczysty, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, zachęcanie do czytania książek i wspólnego spędzania czasu. Wielkie dzieła literackie są częścią naszego dziedzictwa narodowego. Dzięki nim poznajemy kulturę i tradycje naszego kraju. Lekturą tegorocznej edycji było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_698/img_20180907_112217.jpgMłodzież naszego Ośrodka wraz z pocztem sztandarowym, w dniu 7 września br. po raz kolejny uczestniczyła w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, by swoją postawą i obecnością utrwalać pamięć o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX w. Marsz jest żywym znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.

„…Witaj nam szkoło radosna,

grająca dzwonkiem co rano!

Dzień dobry, szkoło wesoła.

Lesie i łąko- dobranoc.”

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to szczególny dzień, który na długo zapada w pamięci każdego ucznia, to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków po wakacjach.

 

Ogłoszenie o projekcie

http://www.soswsokolka.pl/images/grafika_podlaskie_lokalnie_1.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osob Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” informuje, że od 17.09.2018 do 12.11.2018 rusza projekt „Na zawsze Niepodległa”.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

W związku z tym Stowarzyszenie Pod Skrzydłami ogłasza nabór 25-osobowej grupy podopiecznych Stowarzyszenia. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Starostwo Powiatowe w Sokółce informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 527/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, którą dokonano zmian w Regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” oraz w treści dokumentów rekrutacyjnych. Pełna treść Regulaminu wraz ze zmianami do pobrania w załączeniu.

http://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie-logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/36867586_1757580184278352_4323978807947034624_n.jpgPółkolonie letnie były zadaniem o charakterze lokalnym  i odpowiadały na potrzeby osób z niepełnosprawnością, objętych edukacją i rewalidacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Zadanie współfinansowano ze środków Województwa Podlaskiego w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, a także ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie ogłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Półkolonie zorganizowano we współpracy ze Starostą Sokólskim i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

/images/ogoszenie-logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/20180706_141433.jpgDzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w ramach półkolonii letnich organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” uczestniczyły w grupowych i indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Zajęcia i warsztaty obejmowały różnorodną tematykę i były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, posiadającą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W dniach 29.06.2018-06.07.2018r. odbyły się zajęcia terapeutyczne z zakresu:

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_689/kraniany_3.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce trwają półkolonie letnie, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Uczestniczy w nich grupa 21 podopiecznych stowarzyszenia.

W ramach wakacyjnego wypoczynku dzieci miały możliwość uczestnictwa w dwóch rekreacyjno-rehabilitacyjnych wyjazdach do Gospodarstwa Agroturystycznego - Stadniny Koni w Kraśnianach w dn. 27.06.2018r. i 4.07.2018r. Celem wyjazdów było: wykorzystanie hipoterapii do korygowania postawy ciała, usprawnianie ruchowe i intelektualne podopiecznych, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w schemacie ciała, poczucia rytmu w trakcie jazdy konnej, rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, budowanie właściwych postaw: koleżeństwa i pomocy innym.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_688/20180626_105211_t2.jpgW dniach 25.06.-06.07.18r w godz.8-15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce zorganizowane zostały półkolonie „Wakacje z rehabilitacją” - grupie 21 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego w ramach konkursu ogłoszonego przez ROPS w Białymstoku i środków PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez PCPR w Sokółce, środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce we współpracy ze Starostą Sokólskim i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Sokółce. Podczas półkolonii realizowane są 2 projekty: ,,Wakacje z rehabilitacją” (ROPS) i „Czas na przygodę” (PFRON-PCPR).

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami" w Sokółce informuje, że w SOSW organizowane są półkolonie dla podopiecznych Stowarzyszenia w ramach realizacji projektów:

Czas na przygodę" -  realizacja od 25.06.18r. do 6.07.2018r

"Wakacje z rehabilitacją" - realizacja od 11.06.2018r. do 16.07.2018r.

http://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie-1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/wakacje-1.jpg