SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie-logo.jpg

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/36867586_1757580184278352_4323978807947034624_n.jpgPółkolonie letnie były zadaniem o charakterze lokalnym  i odpowiadały na potrzeby osób z niepełnosprawnością, objętych edukacją i rewalidacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Zadanie współfinansowano ze środków Województwa Podlaskiego w konkursie ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, a także ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie ogłoszonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz ze środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Półkolonie zorganizowano we współpracy ze Starostą Sokólskim i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce.

/images/ogoszenie-logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/20180706_141433.jpgDzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w ramach półkolonii letnich organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” uczestniczyły w grupowych i indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Zajęcia i warsztaty obejmowały różnorodną tematykę i były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, posiadającą doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W dniach 29.06.2018-06.07.2018r. odbyły się zajęcia terapeutyczne z zakresu:

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_689/kraniany_3.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce trwają półkolonie letnie, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Uczestniczy w nich grupa 21 podopiecznych stowarzyszenia.

W ramach wakacyjnego wypoczynku dzieci miały możliwość uczestnictwa w dwóch rekreacyjno-rehabilitacyjnych wyjazdach do Gospodarstwa Agroturystycznego - Stadniny Koni w Kraśnianach w dn. 27.06.2018r. i 4.07.2018r. Celem wyjazdów było: wykorzystanie hipoterapii do korygowania postawy ciała, usprawnianie ruchowe i intelektualne podopiecznych, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w schemacie ciała, poczucia rytmu w trakcie jazdy konnej, rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, budowanie właściwych postaw: koleżeństwa i pomocy innym.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_688/20180626_105211_t2.jpgW dniach 25.06.-06.07.18r w godz.8-15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce zorganizowane zostały półkolonie „Wakacje z rehabilitacją” - grupie 21 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego w ramach konkursu ogłoszonego przez ROPS w Białymstoku i środków PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez PCPR w Sokółce, środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce we współpracy ze Starostą Sokólskim i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Sokółce. Podczas półkolonii realizowane są 2 projekty: ,,Wakacje z rehabilitacją” (ROPS) i „Czas na przygodę” (PFRON-PCPR).

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami" w Sokółce informuje, że w SOSW organizowane są półkolonie dla podopiecznych Stowarzyszenia w ramach realizacji projektów:

Czas na przygodę" -  realizacja od 25.06.18r. do 6.07.2018r

"Wakacje z rehabilitacją" - realizacja od 11.06.2018r. do 16.07.2018r.

http://www.soswsokolka.pl/images/ogoszenie-1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/wakacje-1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_687/dsc_1176.jpg

„Nadchodzą wakacje, mija roczek szkolny

Będę sobie hasał jak ten konik polny.

Gdy nadejdzie chwila, by do szkoły wrócić,

Uczynię to chętnie, bo się lubię uczyć!”

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_685/20180621_142036.jpgW dniu 21.06.2018 roku w naszym Ośrodku zostały rozdane nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy uczestniczyli w Konkursie Plastycznym pt.: „ Woda widziana oczami dziecka” zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Celem konkursu było rozbudzanie świadomości i zainteresowań u dzieci zagadnieniami kultury ekologicznej, co pozwoli na poznawanie, przewidywanie wyników i skutków procesów zachodzących w środowisku wodnym.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_683/p6130016_t2.jpgW dn. 13 czerwca 2018r. od godziny 17.00 wychowankowie internatu SOSW w Sokółce uczestniczyli w grze terenowej ph. ,,Jestem bezpieczny”. W formie zespołowej zabawy utrwalane były zasady prawidłowego i  bezpiecznego poruszania się w terenie. Formuła gry w postaci ,,podchodów” bardzo spodobała się dzieciom. Duże emocje towarzyszyły grupie uciekającej i goniącej. Wychowankom zostały przydzielone zadania tj. wybór drogi, zaznaczanie i rysowanie strzałek trasy, ukrywanie kopert z zadaniami. Zaliczeniem gry było odnalezienie wszystkich punktów i rozwiązanie zagadek. Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku. Upiekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy przy akompaniamencie gitary ,,Lato, lato, lato czeka…”. Najmłodszych ucieszył słodki poczęstunek.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_684/indeks.jpgW II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie SOSW uczestniczyli w realizacji programu „Uczymy Dzieci Programować”. Uczymy dzieci programować to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Organizatorem jest marka Edu-Sense we współpracy z panią Anną Świć - autorką bloga „Kodowanie na dywanie”. Celem programu jest wprowadzanie uczniów w świat programowania i robotyki, oswajanie nowoczesnej technologii poprzez doświadczenia i zabawę. Autorzy programu dążą to tego, by dzieci uczyły się prawidłowo tworzyć kod, żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie, odważnie patrzyły na świat.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_679/1.jpgNa przełomie kwietnia i maja 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce, dzięki realizacji projektu „Kompetentni i Wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, odbyło się między innymi 5 dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Dzięki indywidualnemu charakterowi zajęć praca z uczniem przyniosła wymierne efekty, a nauczyciel mógł całą uwagę poświęcić dostosowaniu treści i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.