SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


DOKUMENTY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SOKÓŁCE


Statut SOSW w Sokółce

Program Wychowawczo-Profilaktyczny SOSW

Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych: imprez, uroczystości, apeli, zawodów sportowych i innych działań organizowanych w SOSW w roku szkolnym 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw programów 

Zarządzenie dyrektora SOSW w sprawie pozyskiwania środków finansowych i materialnych-rzeczowych na rzecz wychowanków i placówki

Rozkład lekcji w roku szkolnym 2016/2017

Nabór 2016/2017 - zasady rekrutacji i wzory dokumentów