SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w Ośrodku Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczym, ul. Oś.Zielone 1a, 16-100 Sokółka, budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.J.Korczaka w Sokółce. Więcej informacji w zakładce Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekunczy.

Nie można pobrać zawartości strony.