http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Dokumenty Hala Sportowa
Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 12 wrzesień 2016
Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zgodzie na wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez osobę niepełnoletnią
Załącznik nr 2 do regulaminu - Wniosek o najem 12 wrzesień 2016
Załącznik nr 2 do regulaminu - Wniosek o najem Wniosek o najem pomieszczeń hali sportowej w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11
Załącznik nr 3 do regulaminu - Umowa najmu 12 wrzesień 2016
Załącznik nr 3 do regulaminu - Umowa najmu Umowa najmu pomieszczeń hali sportowej położonej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce
Załącznik nr 4 do regulaminu - Cennik najmu 12 wrzesień 2016
Załącznik nr 4 do regulaminu - Cennik najmu Cennik najmu pomieszczeń hali sportowej położonej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce