http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/szkla_do_hymnu.jpgW tym roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję "Szkoła do hymnu". Dnia 10 listopada 2022r. o godz. 11:11 cała społeczność odśpiewała hymn państwowy „Mazurka Dąbrowskiego”. Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe w Polsce oraz polskie szkoły za granicą do odśpiewania we czwartek o symbolicznej godzinie 4-zwrotkowego hymnu  narodowego. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.
Galeria 
Marta Januszkiewicz
Marta Kawrygo-Leonowicz