http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

  • lekkim w szkole podstawowej –w edukacji wczesnoszkolnej,
  • umiarkowanym lub znacznym – w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy.

Celem nadrzędnym zajęć jest kompensowanie braków z zakresu czytania, pisania i liczenia. Odbywają się w małych grupach. Prowadzone są metodą pedagogiki zabawy (dzieci młodsze), ćwiczeniową oraz metodą 18 struktur wyrazowych (dzieci starsze).

http://www.soswsokolka.pl/images/usp_techszk.jpg