Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Przetargi ogłaszane przez SOSW
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego 25 listopada 2013
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 22 października 2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu 22 października 2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych 07 listopada 2014
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27 listopada 2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce w roku 2015
Zapytanie ofertowe 27 grudnia 2018
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 27 grudnia 2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik 1 do zapytania ofertowego w ramach projektu
Załącznik 2 do zapytania ofertowego 27 grudnia 2018
Załącznik 2 do zapytania ofertowego Załącznik 2 do zapytania ofertowego w ramach projektu
Zapytanie ofertowe 28 marca 2019
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na dostawę wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w Sokółce
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2 28 marca 2019
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/2019
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2 28 marca 2019
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2/2019
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 2/2019 05 kwietnia 2019
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 2/2019 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 2/2019 na dostawę wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK do SOSW w Sokółce
Zapytanie ofertowe Nr 4-2019 09 kwietnia 2019
Zapytanie ofertowe Nr 4-2019 Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na dostawę wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w Sokółce
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 4 09 kwietnia 2019
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 4 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 4/2019
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 4 09 kwietnia 2019
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 4 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 4/2019