Obrazy artykułów: orodek_szkolno_wychowawczy444.jpg

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce jest placówką edukującą dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo począwszy od stopnia lekkiego po głęboki. Oferujemy następujące formy kształcenia:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunku: kucharz

 Placówka prowadzi również nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domach uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać na zajęcia w szkole.

  Znajdujące się w ośrodku dzieci przebywają tu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zespół specjalistów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dostosowując wymagania do jego potrzeb i możliwości. Oprócz podstawowych przedmiotów tj. j. polski, matematyka czy historia, uczniowie objęci są szerokim wachlarzem działań rewalidacyjnych: korygowaniem wad wymowy (logopedia), wad postawy (gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja), socjoterapią, terapią pedagogiczną (zajęcia z pedagogiem, usprawnianie technik szkolnych, usprawnianie manualne), arteterapią, terapią SI i Biofeedback.

  Placówka dysponuje profesjonalnie wyposażonymi klasopracowniami oraz gabinetami specjalistycznymi do zajęć rewalidacyjnych. Posiadamy m.in. pracownię komputerową, językową, plastyczną, gospodarstwa domowego, gabinet logopedyczny, gabinet do gimnastyki korekcyjnej, salę doświadczania świata, salę muzyczną, a także siłownię i salę sportowo-rekreacyjną. Ośrodek otoczony jest mini parkiem, z wydzielonym placem zabaw. W najbliższej przyszłości planowana jest budowa własnego boiska.
Dodatkowo uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. W placówce działają m.in. koło teatralne, recytatorskie, informatyczne, kulinarne, plastyczno-taneczne, muzyczne, fotograficzne, harcerstwo, a także 2 sekcje sportowe: Sprawni Razem i Olimpiady Specjalne.

  Ośrodek posiada sztandar, logo, foldery informacyjne, stronę internetową, a także srebrną odznakę pt: "Przyjaciel Ośrodka", przyznawaną raz w roku wyjątkowym ludziom związanym z ośrodkiem. Ma też swój samochód, którym dowozi uczniów na zajęcia.
Efekty działań z uczniami można oglądać nie tylko w ośrodku, ale też w domach kultury, bibliotekach, na wystawach, aukcjach, kiermaszach. Prowadzimy szeroką działalność promującą niepełnosprawnych w środowisku. Zależy nam na pełnej integracji naszych wychowanków, stąd naszą tradycją są imprezy integracyjne organizowane w ośrodku i poza nim.

  Nasi uczniowie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i turystyczne, uczestniczą w życiu kulturalnym i sportowym na szczeblu powiatu, regionu, kraju.
Sztandarową imprezą organizowaną przez nas od kilku lat jest Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Podlasia „Wielkie Święto Małego Człowieka”, na który corocznie zapraszamy wiele szkół i placówek.

  Efektywnie współpracujemy z wieloma instytucjami i sponsorami, którzy wspierają nas w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jesteśmy otwarci na współpracę i cieszymy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej. Naszym podopiecznym oprócz profesjonalnej opieki zapewniamy indywidualne podejście i rodzinną atmosferę.

Galerię zdjęć placówki można obejrzeć tutaj