http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekty realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce

 

w roku szkolnym 2019/2020

 Smile Projekt pn. „Wsparcie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce na rzecz zwiÄ™kszenia wykorzystania TIK”

 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Smile  Projekt Kompetentni i wykwalifikowani


Smile Projekt „Sprawni i Samodzielni”


Smile Projekt „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”


Smile  „Tradycje, obrzÄ™dy, zwyczaje wigilijne i bożonarodzeniowe w moim regionie”


w roku szkolnym 2016/2017

Smile Projekt „Czytaj z nami!”


Smile Projekt „Od tradycyjnego rzemiosÅ‚a do nowoczesnych technik artystycznych”


Smile Projekt „Akademia MÅ‚odego Artysty”


Smile Projekt  Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie" 

 

Smile Projekt Lepszy start w dorosÅ‚e zycie uczniów niepeÅ‚nosprawnych

 


w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Smile Projekt edukacyjno-wychowawczy „Z rowerem mogÄ™ wszystko!” 

Smile Projekt edukacyjno-wychowawczy „Jestem bezpieczny”

 


w roku szkolnym 2014/2015

 

 Smile Projekt edukacyjno-wychowawczy „Dziedzictwo Jana PawÅ‚a II”  Smile Projekt: „StÄ™pem, z czworonożnym przyjacielem… po zdrowie”

finansowanym z darowizny otrzymanej z Telewizji Polskiej S. A. „Reklama Dzieciom 2013 Smile Projekt: „Rosja znana i nieznana – ciekawostki”

 


w roku szkolnym 2013/2014

 

Smile  Projekt: „SÅ‚oneczna edukacja – nauka przez zabawÄ™” wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego  Smile Projekt edukacyjny: „Bezpieczny w ruchu drogowym"

 


 Smile Projekty edukacyjne ZSZ: 

„Wiem co jem. Surowce pochodzenia roÅ›linnego i ich rola w żywieniu czÅ‚owieka”  

„Zastosowanie surowców pochodzenia zwierzÄ™cego do sporzÄ…dzania potraw i napojów”