http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witamy w KÄ…ciku Absolwenta
Miejsce to poświęcone jest naszym absolwentom oraz ich rodzicom.


Zależy nam na tym, aby nadal utrzymywać kontakt z Wami, wiedzieć co siÄ™ u Was dzieje i jak sobie radzicie po opuszczeniu murów naszej szkoÅ‚y. JesteÅ›my otwarci na kontakt z Wami, zapraszamy do odwiedzin i wspólnych dziaÅ‚aÅ„. 

Kilkakrotnie już goÅ›ciliÅ›my naszych absolwentów na różnego rodzaju uroczystoÅ›ciach, brali oni też udziaÅ‚ w przedsiÄ™wziÄ™ciach realizowanych przez oÅ›rodek.

Oto niektóre z nich:

- XXVI Letnia SzkoÅ‚a MÅ‚odych Pedagogów

- XV Podlaska Konferencja Rzecznika Praw Dziecka z okazji ogłoszenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

- Spotkanie integracyjne z udziaÅ‚em absolwentów SOSW w SokóÅ‚ce roku szkolnego 2011/2012 klasy III PdP i ich rodziców

- Studniówka 2013

- Choinka

- Maskowy Bal Karnawałowy

- Ognisko integracyjne w internacie

- Spotkanie z absolwentami 2013/2014

- Spotkanie z udziaÅ‚em absolwenta 

- Bal karnawałowy z absolwentami w internacie

- Wielkie ÅšwiÄ™to MaÅ‚ego CzÅ‚owieka 2013/2014 

- Spotkanie z absolwentami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- Spotkanie z absolwentami 30.09.2014 

- Spotkanie z absolwentami Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej 24.06.2015  


Zawsze jest nam bardzo miło jeśli o nas pamiętacie.
Cieszymy się z Waszych odwiedzin w ośrodku.

Zapraszamy do odwiedzania nas, spotkań z nauczycielami i młodszymi kolegami! Czekamy!