https://www.soswsokolka.pl/images/znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023

Wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

DOFINANSOWANIE – 80000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 109147,36 ZŁ

Wsparcie finansowe zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy prac remontowych pomieszczenia stołówki szkolnej (kuchni właściwej) i doposażenia w sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni właściwej.

Prace remontowe obejmują: wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i prace budowlane (wykończeniowe – m.in. ułożenie płytek na ścianach i podłodze).

Ponadto w pomieszczeniu kuchni zainstalowane będzie urządzenie poprawiające wentylację (okap i wentylator), ogrzewacz wody i obieraczka do ziemniaków.

Zdjęcia z postępów prac