Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych od stycznia do 21 czerwca 2024r. Oferty można składać na poszczególne części.

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/2023 na świadczenie usług wydruku 500 sztuk ulotek i opracowaniu oraz wydruku 200 sztuk fotoksiążki

Protokół

 

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2023 na świadczenie usługi koncertu disco polo.

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na:  

- wydruk 500 sztuk dwustronicowych ulotek o problematyce zaburzeń psychicznych; 

- opracowanie i wydruk 200 sztuk – 50 stronicowej foto książki podsumowującej  cały okres realizacji działań projektu pn.: „Czas na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków programu „Od zależności ku samodzielności: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i środków Powiatu Sokólskiego. 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2023 z załącznikami Nr 1 (formularz ofertowy), Nr 2 (oświadczenie)

Załącznik Nr 3 (wzór umowy) do Zapytania ofertowego Nr 2/2023 

 


https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: świadczenie usługi koncertu zespołu disco polo na imprezie integracyjno – promocyjnej organizowanej w ramach projektu pn.: „Czas na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków programu „Od zależności ku samodzielności: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i środków Powiatu Sokólskiego. 

Załącznik Nr 3 (wzór umowy) do Zapytania ofertowego Nr 1/2023 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy - dostawa ryb i mrożonek

Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy - dostawa warzyw, owoców, kiszonek i jaj

Załącznik nr 1.3 - formularz ofertowy - dostawa mięsa i przetworów mięsnych

Załącznik nr 1.4 - Formularz ofertowy - dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich

Załącznik nr 1.5 - Formularz ofertowy - dostawa nabiału i przetworów mleczarskich

Załącznik nr 1.6 - Formularz ofertowy - dostawa różnych artykułów spożywczych


 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu meblowego do przedszkola specjalnego w SOSW w ramach zadania publicznego pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2023

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/2023 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2/2023 - Umowa na dostawę

Protokół z rozstrzygnięcia ofert cenowych