Patronem naszego Ośrodka jest wielki pedagog, lekarz i społecznik 

Janusz Korczak
J.Korczak

 

"...Szkoła winna być kuźnicą gdzie wykuwają się najświętsze hasła,

przepływać winno przez nią wszystko co daje życie - ona najgłośniej

wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej

to, co jest w nim zabagnionego. A uczynić to może tylko szkoła

niereperowana, sztukowana i odświeżana, a szkoła z gruntu inna,

z gruntu - nie z księżyca - nie taka jaką widzimy dziś wszędzie... „

Janusz Korczak

 Od września 2005r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce stał się członkiem Polskiego Stowarzyszenia  im. Janusza Korczaka, którego Prezesem jest Jadwiga Bińczycka Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 2006 roku SOSW w Sokółce został powołany za aktywną działalność w ramach stowarzyszenia do utworzenia Podlaskiego Kręgu Korczakowskiego z siedzibą w Sokółce, z którego pomyślnie się wywiązał. W ramach Korczakowiady, zgodnie z harmonogramem, dokonaliśmy tzw. adopcji na odległość, opłacając naukę jednemu dziecku w Afryce, podjęliśmy kontakt z Domem Dziecka w Sangródzie na Litwie, a od kilku lat nasi podopieczni odwiedzają pensjonariuszy w Domu Opieki w Krynkach.

„Jesteśmy nie po to, aby nas kochali i podziwiali, ale po to, abyśmy działali i kochali. Nie obowiązkiem otoczenia jest nam pomagać, ale my mamy obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.
J. Korczak: Pamiętnik, [w]: J. Korczak Pisma Wybrane, t.IV1978,s.344

Misją SOSW w Sokółce jest: kształcenie dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z pasją i entuzjazmem przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności interdyscyplinarnych potrzebnych do życia wśród pełnosprawnych członków społeczeństwa, towarzyszenie działaniom wychowanków w odkrywaniu tajemnic świata, drugiego człowieka i siebie samego. To placówka oferująca profesjonalną kadrę, wysoką jakoś kształcenia, wychowywania, bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych i pozalekcynych, doskonałą bazę lokalową, nowoczesne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne, a przez to idealne warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia/wychowanka.

Podstawowe założenia pedagogiki Janusza Korczaka:

  • dziecku należy się szacunek, powinno być traktowane jako podmiot, gdyż rozwija się dzięki własnej aktywności; 
  • wychowanie powinno być traktowane jako proces oparty na partnerstwie; 
  • dziecko powinno mieć zapewnione prawo do opieki; 
  • całe społeczeństwo dorosłych powinno być odpowiedzialne za warunki życia dziecka; 
  • powinno się poszukiwać i pogłębiać wiedzę o dziecku; 
  • wszelkie techniki zastosowane w działaniach pedagogicznych powinny wynikać z założeń danego systemu opiekuńczo – wychowawczego.

/images/naglowek.jpg
Lista Członków Podlaskiego Kręgu Korczakowskiego – 2012

 Marta Tolko- Kuziuta przewodnicząca, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Małgorzata Szuchnicka sekretarz, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Marzena Makowiecka, dyrektor, Przedszkole Nr 68 w Białymstoku, tel. 85 741-62-51
 
v Maria Borowik, Przedszkole Nr 68 w Białymstoku, tel. 85 741-62-51
 
v Małgorzata Zarachowicz, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Beata Tur, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Lucyna Taudul, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Bożena Mróz, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Monika Mróz, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Bożena Daszuta, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Beata Mozolewska, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Agnieszka Ambrożko, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Katarzyna Zalewska, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Małgorzata Zajczyk, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Iwona Gieniusz, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Elżbieta Margielewicz, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

v Marta Biedź, SOSW w Sokółce, tel. 85 711 2678

Placówki należące do Podlaskiego Kręgu Korczakowskiego

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1a
  2. Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 19

Plany Korczakowców ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce na rok 2012 (Krąg Podlaski)