POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

 

PEDAGOG SZKOLNY  

Doradztwo zawodowe z pedagogiem 2019/2020

Doradztwo zawodowe z pedagogiem 2017/2018

PSYCHOLOG

Zajęci grupowe z psychologiem 2018/2019 

Zajęcia grupowe z psychologiem 2017/2018

Trening Umiejętności Społecznych

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE PROWADZONE W OŚRODKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA KOREKCJI WAD WYMOWY

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA REHABILITACJI RUCHOWEJ

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE MANUALNIE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE TECHNIKI SZKOLNE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE TECHNIKI SZKOLNE Z ELEMENTAMI BIOFEEDBACK

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW KOMUNIKACJI

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA Z SURDOPEDAGOGIEM

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE SPOŁECZNIE

 

LATA POPRZEDNIE:

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM PSA

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH Z ELEMENTAMI TERAPII BIOFEEDBACK

ARTETERAPIA

ZAJĘCIA USPOŁECZNIAJĄCE

USPRAWNIANIE RUCHOWE (REHABILITACJA RUCHOWA)

USPRAWNIANIE RUCHOWE (KOREKCJA WAD POSTAWY)

USPRAWNIANIE WIELOFUNKCYJNE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

KOREKCJA WAD WYMOWY

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

1. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia rozwijające zainteresowania komputerowe

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia polisensoryczne

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia z wykorzystaniem TIK

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia rozwijające przyrodniczo

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia sportowe

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia rozwijające technicznie

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia rozwijające kulinarnie

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA z zakresu hydroterapii

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - zajęcia z elementami sensoplastyki

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA czytelniczo-plastyczne

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA techniczno-plastyczne "Na ścieżkach wyobraźni"

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA "Tworzę więc jestem"

ZAJĘCIA ZWIĄZANE W WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPOZNANYCH MOCNYCH STRON, PREDYSPOZYCJI, DORADZTWA ZAWODOWEGO

2.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW GASTRONOMICZNYCH

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

"Szkolne Koło Kulinarne"

"Koło gospodarstwa domowego"

"Koło wolontariackie"

"Koło szachowe"

"Koło Regionalne"

"Koło techniczne"

Drużyna harcerska "Nieprzetarty szlak"

"Grupa Wsparcia Dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych"