http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KADRA SPECJALNEGO OÅšRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
IM. J. KORCZAKA W SOKÓŁCE

     KADRA PEDAGOGICZNA:

 • Szomko Elżbietadyrektor             
 • Tur Beata – kierownik internatu
 • Ambrożko Agnieszka                
 • Boguszewska Beata
 • Bubieniec Katarzyna
 • BurdyÅ„ska-Bilmin Oliwia
 • Drewniak Urszula
 • Dylewska Katarzyna
 • Emich Marta
 • Gieniusz Agata
 • Gieniusz Iwona
 • Grusznis Monika
 • HoÅ‚ownia-Iwanow MaÅ‚gorzata
 • Januszkiewicz Marta
 • Januszko-Szymaniuk Elżbieta
 • Kawrygo-Leonowicz Marta
 • Kondrat Edyta
 • KozaczyÅ„ska Dorota
 • Kulmaczewska Marta
 • Michalczuk MaÅ‚gorzata 
 • Mozolewska Beata
 • Mróz Bożena
 • Mróz Monika
 • MuszyÅ„ski Zenon
 • Nelke Julita
 • Nietupska Teresa
 • PakuÅ‚a Sylwester
 • Rećko Bożena
 • Siemieniako Jolanta
 • SÅ‚yż Magdalena
 • Szarkowska-Czeczko Zuzanna
 • Szomko Sylwia
 • Tokarzewska Anna
 • Turycz Bożena
 • WiÅ„ska Ewa
 • ZabÅ‚ocka Elwira
 • Zajczyk MaÅ‚gorzata
 • Zajkowska Lila
 • Zalewska Katarzyna
 • Å»óÅ‚tko Beata