http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 KOŁA ZAINTERESOWAŃ  

W Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym uczniowie wspóÅ‚decydujÄ… o ksztaÅ‚cie i katalogu zajęć pozalekcyjnych. Tematyka kóÅ‚ dostosowana jest do potrzeb uczniów zadeklarowanych przez nich w ankiecie. Plany pracy poszczególnych kóÅ‚ opracowane przez nauczycieli zaakceptowane sÄ… przez dyrektora oÅ›rodka. 

UdziaÅ‚ uczniów w zajÄ™ciach jest dobrowolny. Rodzice informowani sÄ… w jakich zajÄ™ciach pozalekcyjnych uczestniczy ich dziecko.

 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w bieżącym roku szkolnym:

    http://www.soswsokolka.pl/images/kucharz.gif   SZKOLNE KOŁO KULINARNE

 

    http://www.soswsokolka.pl/images/maski.gif   ZAJĘCIA TEATRALNE

 

      http://www.soswsokolka.pl/images/ekologia12_wwwe-gifypl.gif ZAJĘCIA MANUALNE „COÅš Z NICZEGO”

 


Zajęcia pozalekcyjne prowdzone w latach ubiegłych:

http://www.soswsokolka.pl/images/417reanimacja_serca_stronka-agusi.gifKOŁO LIDERÓW ZDROWIA 

  http://www.soswsokolka.pl/images/498wesoly-komputer_stronka-agusi.gif 

 

  KOŁO KOMPUTEROWE

                          

       http://www.soswsokolka.pl/images/ico_paleta.gif       KOŁO AKTYWNOÅšCI TWÓRCZEJ „Kreatywne popoÅ‚udnia”

                              ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

        http://www.soswsokolka.pl/images/taniec.gif   KOŁO PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA „UCZEŃ ARTYSTÄ„”

                          

                           ZAJĘCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

                                                    

        http://www.soswsokolka.pl/images/ksiazki39_wwwe-gifypl.gif   KOŁO JĘZYKOWE

 

       http://www.soswsokolka.pl/images/ekologia12_wwwe-gifypl.gif        KLUB PRZYJACIÓŁ ÅšRODOWISKA
 

       http://www.soswsokolka.pl/images/instrumenty24.gif   KOŁO MUZYCZNE

                           ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJÄ„CE 

            http://www.soswsokolka.pl/images/geography_teacher.gif       KOŁO REGIONALNE

        

         http://www.soswsokolka.pl/images/owki.gif      KOŁO TECHNICZNE

                             

        http://www.soswsokolka.pl/images/bieganie.gif ZAJĘCIA SPORTOWE