SOSW Sokółka
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 KOŁA ZAINTERESOWAŃ  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczniowie współdecydują o kształcie i katalogu zajęć pozalekcyjnych. Tematyka kół dostosowana jest do potrzeb uczniów zadeklarowanych przez nich w ankiecie. Plany pracy poszczególnych kół opracowane przez nauczycieli zaakceptowane są przez dyrektora ośrodka. 

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny. Rodzice informowani są w jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy ich dziecko.

W roku szkolnym 2015/2016 w ośrodku funkcjonuje kilka kół zainteresowań, prowadzonych przez nauczycieli w ramach godzin kartowych lub dodatkowych. Zajęcia prowadzone są z różną częstotliwością, według potrzeb uczestników koła.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w bieżącym roku szkolnym:

    http://www.soswsokolka.pl/images/417reanimacja_serca_stronka-agusi.gif   KOŁO LIDERÓW ZDROWIA

  http://www.soswsokolka.pl/images/498wesoly-komputer_stronka-agusi.gif 

 

  KOŁO KOMPUTEROWE

                          

       http://www.soswsokolka.pl/images/ico_paleta.gif       KOŁO AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ „Kreatywne popołudnia”

                              ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

        http://www.soswsokolka.pl/images/taniec.gif   KOŁO PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA „UCZEŃ ARTYSTĄ”

                          

         http://www.soswsokolka.pl/images/kucharz.gif       ZAJĘCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

                           SZKOLNE KOŁO KULINARNE 

      http://www.soswsokolka.pl/images/maski.gif   ZAJĘCIA TEATRALNE

                            

        http://www.soswsokolka.pl/images/ksiazki39_wwwe-gifypl.gif   KOŁO JĘZYKOWE

 

       http://www.soswsokolka.pl/images/ekologia12_wwwe-gifypl.gif      ZAJĘCIA MANUALNE „COŚ Z NICZEGO” 

                           KLUB PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA
 

       http://www.soswsokolka.pl/images/instrumenty24.gif   KOŁO MUZYCZNE

                           ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

            http://www.soswsokolka.pl/images/geography_teacher.gif       KOŁO REGIONALNE

        

         http://www.soswsokolka.pl/images/owki.gif      KOŁO TECHNICZNE

                             

        http://www.soswsokolka.pl/images/bieganie.gif ZAJĘCIA SPORTOWE