http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


RECEPTURY GASTRONOMICZNE

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi recepturami gastronomicznymi zrealizowanymi na zajęciach praktycznych w gastronomii" w klasie I i II ZSZ na kierunku: kucharz.

Osoba prowadząca: nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych - p. Bożena Mróz.

Klasa I ZSZ 

Receptury gastronomiczne I półrocze

Receptury gastronomiczne II półrocze

 

Klasa II ZSZ

Receptury gastronomiczne I półrocze

Receptury gastronomiczne II półrocze


PORADY KULINARNE

Porady kulinarne cz.1

Porady kulinarne cz.2

Porady kulinarne cz.3