http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_6/20170323_1011021.jpg

KONTAKT 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Osiedle Zielone 1A

16-100 Sokółka

tel./fax: (85) 711 26 78  (sekretariat ośrodka)
    tel. (85) 711 36 42  (internat ośrodka)

Poczta e-mail:

                 soswszkola@wp.pl               
                                              

                                                         Strona internetowa:

                                                          www.soswsokolka.pl