SEKCJE SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W OŚRODKU

 

http://www.soswsokolka.pl/images/olimpiady_specjalne_polska.jpg

 "Pragnę zwyciężyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku."

 

Olimpiady Specjalne to organizacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na jej stopień czy współwystępujący inny rodzaj niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej. Misja jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną w wieku co najmniej ośmiu lat, całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. Daje im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, umożliwia demonstrowanie odwagi, doświadczenie radości i dzielenie się nagrodami, umiejętnościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.

Poza działalnością sportową celem Olimpiad Specjalnych jest również zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Klub sportowy „Sokół” Olimpiad Specjalnych istniejący przy naszym ośrodku zrzesza 33 zawodników oraz 10 członków. Działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia i realizuje zadania wynikające z harmonogramu zawodów na szczeblu wewnątrzszkolnym, .regionalnym i ogólnopolskim.

Olimpiady Specjalne to nie tylko organizacja sportowa. To również możliwość osobistego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarząd Klubu Sportowego „Sokół” Olimpiad Specjalnych działającego w SOSW: 

  • p. Elżbieta Margielewicz - przewodnicząca 
  • p. Monika Mróz - sekretarz
  • p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko - skarbnik
  • p.Marta Januszkiewicz - członek zarządu

 

           

http://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

 

Uczniowski Klub Sportowy "Sokoliki SOSW" działa w ośrodku od 1999 roku. W bieżącym roku szkolnym klub liczy 40 członków. Sa nimi uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz nauczyciele. Celem klubu jest organizowanie róznych form współzawodnictwa spotrowego w szkole oraz turniejów wiedzy o sporcie. Uczniowie uczestniczą również w imprezach środowiskowych i zawodach sportowych na różnych szczeblach.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokoliki SOSW”

  • p. Dorota Kozaczyńska - prezes