http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencjem.png

https://www.soswsokolka.pl/images/kucharze.jpgBardzo dziękuję najstarszym uczniom za wzięcie udziału w Szkolnym Turnieju Wiedzy Gastronomicznej. W tym roku przebiegł on całkiem inaczej niż zawsze. Cieszę się, że wzięliście w nim udział. Dzielnie się spisaliście młodzi kucharze. Sprawdziliście swoją wiedzę gastronomiczną rozwiązując quizy kulinarne na temat: tradycyjnych polskich potraw, ogólnej wiedzy o gotowaniu oraz zup.  Turniej uatrakcyjnił również film kulinarny, z którego wypisaliście surowce wykorzystane do sporządzenia bigosu staropolskiego.

Witajcie.

Dziś krótko ale w ważnej sprawie.

Istnieją dwa rodzaje uzależnienia: fizyczne i psychiczne. Jest związane z substancjami i czynnościami, np. alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard, jedzenie, zakupy, multimedia.

Osoba uzależniona nie przyznaje się do problemu. Sama go nie dostrzega.

1. W POTRZASKU. 

Uzależnienie zaczyna się najczęściej od pustki. Najszybciej wypełnić ją tym, co mamy pod ręką. Łatwo wtedy przykuć uwagę czymkolwiek. Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem ta potrzeba wrasta. Nie można się skupić na niczym innym ponieważ najważniejsze staje się zaspokojenie „głodu”. To staje się szybko jedynym celem. Bez tego nie zostanie podjęte żadne inne działanie. Im trudniej zaspokoić to pragnienie, tym mocniej zaciskają się „szpony” uzależnienia. Ostatecznie liczy się tylko i wyłącznie nałóg. Bez względu na cenę: rodzinę, zdrowie, pracę, finanse, własne życie. 

Destrukcyjne skutki uzależnienia obrazuje film:

https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY&feature=share

2. GDZIE SZUKAĆ POMOCY. 

Osoba uzależniona oraz członkowie jej rodziny, mogą korzystać w ramach NFZ ze świadczeń opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień w:

  • poradni
  • ośrodku dziennym
  • przychodni
  • szpitalu;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce:

http://www.opssokolka.pl/punkt.html

Dużo zdrowia!

Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny i Zespół ds. Uczniów z Niepełnosprawnością Umysłową w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym.

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie sie z

Procedurami bezpieczeństwa

w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

podczas dowozu dzieci na zajęcia rewalidacyjne do SOSW

Procedury

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20200527_131451_01.jpgUczniowie SOSW w Sokółce chętnie angażują się w różnorodną działalność plastyczną i aktywnie biorą udział w organizowanych konkursach plastycznych.

W marcu uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym ph. „Wiosna w lesie” organizowanym przez Dom Kultury w Bielsku Podlaskim we współpracy z Nadleśnictwem Bielsk. Celem konkursu było: upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, obserwacja świata roślin i zwierząt wczesną wiosną , poszukiwanie  nowych rozwiązań plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej przyrody.

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W związku z realizacją projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy" informujemy, iż z dniem 15 maja br. ruszył nabór kandydatów na staże/praktyki w ramach projektu.

Termin naboru wniosków upływa 29.05.2020 r. (piątek). Do tego dnia uczeń powinien złożyć dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie szkoły.

Poniżej link do strony Powiatu Sokólskiego z zamieszczoną informacją o naborze i dokumentacją rekrutacyjną. 

http://sokolka-powiat.pl/2020/05/14/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-staze-praktyki-w-ramach-projektu-pn-kompetentni-w-dzialaniu-konkurencyjni-na-rynku-pracy/

 

https://www.soswsokolka.pl/images/dyplom.png

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_968/97141185_2993777274031845_6245830094263156736_n_t2.jpgW dniach od 12.05.2020 do 14.05.2020r. 6 nauczycieli SOSW w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu z zakresu obsługi programów do tworzenia filmów. Obejmowało ono poznanie obsługi oprogramowania do edycji video oraz montażu amatorskich filmów. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-20120, z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W roku szkolnym 2019/2020 Powiat Sokólski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na 3 projekty realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce. Dwa projekty dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym, trzeci dotyczy uczniów szkoły podstawowej.

Celem projektu pt. ,,Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce” jest dostosowanie przedszkola specjalnego do potrzeb kolejnych 4 wychowanków w wieku przedszkolnym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy tworzą kolejną grupę przedszkolną. Przedszkole obecnie liczy 8 wychowanków. Działania podjęte w projekcie mają na celu zwiększenie jakości i dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Powiatu Sokólskiego. Projekt jest realizowany poprzez następujące działania: wyposażenie Przedszkola Specjalnego w Sokółce w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej oraz doskonalenie kwalifikacji 3 nauczycieli Przedszkola Specjalnego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się dostępność do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, poprawią się warunki wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, placówka wychowania przedszkolnego zostanie dostosowana do prognozowanych trendów demograficznych i społecznego zapotrzebowania na nowe miejsca. Zapewnienie dostępu do usług przedszkolnych stanowi istotny element włączenia dzieci w życie społeczne i przygotowania najmłodszych do dalszej edukacji. Wartość projektu: 94026,25 zł, w tym wartość dofinansowania: 98975,00 zł.

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje_gz.png