http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/wyrazy-wspczucia_2.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/168115036_545957519717232_5401488838113018306_n.jpg2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu (30 przypadków na 10 000 urodzeń). Rośnie zatem liczba dzieci z taką diagnozą, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych, w edukacji włączającej. w tym roku pragniemy zwrócić uwagę czytelnika na problemy i sposób funkcjonowania rodzin dzieci ze spektrum. W naszym ośrodku zarówno podczas konsultacji wychowawców i psychologa, ale też w trakcie spotkań Grupy wsparcia dla rodziców temat jest obecny i wieloaspektowo omawiany.

https://www.soswsokolka.pl/images/wesoych_wit_wielkanocnych.gif

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1082/img_3191_t2.jpg„Miarą Twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

W dniach 18-21.03.2021r. została przeprowadzona przedświąteczna zbiórka żywności podopiecznym Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce. Klienci sklepów Jaskółka oraz sklepów Biedronka okazali swoje ogromne serca dzieląc się z potrzebującymi. Przekazując podstawowe artykuły do oznakowanych koszy w sklepach udowodnili, że są gotowi do niesienia pomocy. Z przekazanych produktów powstało 18. paczek żywnościowych, które uzupełnią zapasy najbardziej potrzebującym rodzinom podopiecznych stowarzyszenia. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1081/165987424_728853304474082_1351934978164233346_n_copy.jpgZbliżające się Święta Wielkanocne stały się motywem przewodnim kolejnego modułu Innowacji pedagogicznej "Na tropie zagadek, czyli Escape room w edukacji szkolnej".

26 marca 2021 jedna z sal lekcyjnych w SOSW przemieniła się w wiejskie gospodarstwo ze wszystkimi jego szczegółami: kurnikiem z miską owsa, zagrodami świnek, królików i owieczek, pastwiskiem dla koni, studnią, domem z cegły, stodołą pełną siana, drewnianym płotem, budą dla psa, traktorem i niezbędnymi  akcesoriami do pracy na podwórzu jak taczka, grabie, miotła, filce.  

     „Alleluja biją dzwony! Alleluja echo głosi!

Chrystus bowiem Zmartwychwstały W serca nasze pokój wnosi!”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1080/2_copy.jpg30.03.2021 r. w naszym Ośrodku tradycyjnie jak co roku, odbyło się Spotkanie Wielkanocne, przygotowane przez wychowawców internatu, pod przewodnictwem p. kierownik B. Tur, na które przybył Wicestarosta Sokólski- p. Jerzy Białomyzy wraz z fotoreporterami. Uroczystość odbyła się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Celem spotkania było wspólne kultywowanie tradycji polskich związanych z obchodami najstarszego i najważniejszego ze wszystkich świąt chrześcijańskich – Święta Wielkiej Nocy.

https://www.soswsokolka.pl/images/20210326_083054_kopia.jpgZ głębi serca wyrażamy wdzięczność Radnym Województwa Podlaskiego Pani Wiesławie Burnos oraz Pawłowi Wnukowskiemu za życzliwy gest i wsparcie w postaci piłek dla uczniów naszego Ośrodka.

Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli sięgać coraz wyżej. Nasi uczniowie będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach organizowanych przez UKS SOKOLIKI SOSW działających w naszym Ośrodku.

Dziękujemy za okazane serce oraz pomoc, dzięki której możemy rozwijać sprawność ruchową naszych uczniów, zwiększać ich aktywność. Jest to przecież niezbędny warunek do prawidłowego rozwoju każdego dziecka.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1078/6_copy.jpgDnia 22 marca w SOSW obchodzono Światowy Dzień Zespołu Downa. Ten dzieńma celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, likwidowanie barier i uprzedzeń, a także propagowanie praw ludzi z tym zespołem oraz integracja z nimi i pełna akceptacja. Dla wyrażenia solidarności społeczność ubrała kolorowe skarpetki nie do pary, nawiązując do trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów, powodującego występowanie tej wady genetycznej.

https://www.soswsokolka.pl/images/zbiorka_wielkanoc_pod_skrzydl_50x40.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/162439427_452338409315461_5076441386834835530_n.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1077/1616272462079_1_copy.jpgW miesiącu marcu w SOSW odbył się szkolny konkurs plastyczny ph.: „Portret Pani Wiosny”. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów placówki. Głównym celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej, inspirowanie wiosenną tematyką, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach oraz popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach. Dnia 18.03. 2021r. spośród 23 prac konkursowych, wykonanych w większości techniką pasteli olejnych z elementami przestrzennymi, komisja w składzie:  p. Bożena Recko i p. Z. Muszyński wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Oto oni:

I miejsce – Agnieszka M., kl. I BSI, praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

II miejsce – Justyna K., kl. VII SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. B. Żółtko

III miejsce – Dawid F., kl. VIB SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. E. Wińskiej