http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/kondolencje.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_860/66411415_457048861755300_8212571047317209088_n.jpgW ramach projektu: „Półkolonie z rehabilitacją” podopieczni SOSW w Sokółce mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych pod kierunkiem p. Bożeny Mróz, podczas których skoncentrowali się na warzywach, owocach - produktach witaminowych oraz jogurtach - produktach białkowych, określając ich rolę w żywieniu człowieka, umiejscawiając je w piramidzie żywieniowej i zastosowaniu - sporządzając potrawy i napoje.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_855/20190701_100717.jpgW ramach projektu „ Półkolonie z rehabilitacją”  odbywały  się warsztaty ceramiczne, których  głównym celem było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez działalność twórczą. Podczas tych warsztatów  uczestnicy modelowali z gliny, formowali dzieła według własnych pomysłów oraz wykrawali ozdoby za pomocą foremek. Poprzez te zajęcia podopieczni przeżyli  twórcze doświadczenie,  rozwijali swoją  kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_856/65391842_451533198973533_6110383739328528384_n.jpgMuzyka jest niewerbalnym środkiem komunikacji. Posiada duże działanie aktywizujące. Kontakt z muzyką rozwija aktywną i twórczą wyobraźnię. Podopieczni letnich półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” uczestniczyli w zajęciach muzycznych. Chętnie i  aktywnie brali w nich udział  poprzez śpiew, słuchanie, wystukiwanie rytmów. Bardzo atrakcyjną formą zabawy była gra na prostych instrumentach muzycznych, która wywołała spontaniczne reakcje uczestników  zajęć.  Wszystkie te elementy wywierały pozytywny wpływ do współpracy i współzawodniczenia w grupie.  Podczas zajęć panowała radosna atmosfera.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_857/65626545_455945318532321_4769473204097908736_n.jpg„Lato, lato, lato czeka...” pod takim hasłem odbyły się warsztaty malarskie, w czasie których uczestnicy półkolonii oddali się z wielką radością malowaniu farbami na folii streczowej. Inna faktura pozwoliła im eksperymentować oraz zachęciła wszystkich do artystycznych działań, natomiast malowanie na świeżym powietrzu dostarczyło mnóstwo frajdy oraz ogromnej kreatywności. W czasie zajęć plastycznych współuczestnicy półkolonii malowali farbami plakatowymi na dużej płaszczyźnie packami na muchy tworząc kwietny ogródek.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_859/65669014_456031978523655_6213940258443100160_n_t2.jpgW ramach projektu „ Półkolonie z rehabilitacją” odbywały się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. Brało w nich udział 5 podopiecznych stowarzyszenia. Celem tych zajęć było wzmocnienie napięcia posturalnego poprzez zmianę i wytrzymanie pozycji w trakcie aktywności pobudzających układ przedsionkowy oraz sprawne poruszanie się, wykonywanie czynności ruchowych bez kontroli wzroku. Zajęcia sprzyjały minimalizowaniu deficytów zmysłowych. Wpływały  również na kształtowanie czucia i świadomoścć swojego ciała. Doświadczenia sensoryczne są bardzo ważne zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, które z racji swoich ograniczeń ruchowych oraz poznawczych nie mogą swobodnie i wielozmysłowo, samodzielnie poznawać otoczenia. Stymulowanie dziecka w tej metodzie polegało na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom podczas zabawy lub wykonywania określonego zadania.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/img_20190626_085903_hdr-1.jpgPodczas drugiej edycji półkolonii letniej „Półkolonie z rehabilitacją” trójka uczniów miała możliwość skorzystania z zajęć rewalidacyjnych w zakresie Terapii EEG Biofeedback (3x 4 godz.). Podczas treningów wykorzystywaliśmy specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji  aktywności i pracy mózgu. Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem gier multimedialnych sprawiła, że nabywanie kolejnych umiejętności stało się dla uczestników półkolonii ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością. Podczas treningu dzieci uczyły się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działania  własnego organizmu, aktywizowały pracę  mózgu, ćwiczyły umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_853/20190701_101208.jpgW ramach półkolonii realizowanych przez Stowarzyszenie Na Recz Wspierania  Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce w dniu 24 czerwca  i 1 lipca 2019r. pani Marta Kulmaczewska przeprowadziła z podopiecznymi Stowarzyszenia grupowe zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata. Zajęcia miały na celu: oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, lepsze rozumienie otoczenia, motywowanie do podejmowania aktywności, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu, wywoływanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa, rozwijanie  wrażliwości słuchowej, a także usprawniania wszystkich zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu, wzroku. Innym celem było: wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i nabycie nowych doświadczeń w zakresie percepcji dotykowej.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_858/20190704_120305_t2.jpg04.07.19r. grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” biorąca udział w „ Półkoloniach z rehabilitacją” zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce uczestniczyła w wyjeździe do Aquaparku w Suwałkach. Wyjazd ten współfinansowany został ze środków Województwa Podlaskiego w ramach konkursu ogłoszonego przez ROPS w Białymstoku, środków PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez PCPR w Sokółce, dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. W Aquaparku na dzieci i młodzież czekało dużo atrakcji z których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Młodsza grupa mogła korzystać z brodzików oraz mini zjeżdżalni. Starsi i umiejący pływać mogli korzystać ze zjeżdżalni, jacuzzi oraz basenu. Można też było spróbować swoich sił na rwącej rzece.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_852/65958500_455964465197073_777660153141919744_n_t2.jpgW czasie „Półkolonii z rehabilitacją” 6 podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce uczestniczyło w zajęciach hydroterapii. Celem zajęć była aktywizacja ruchowa narządu ruchu w środowisku wodnym, podniesienie sprawności ogólnej oraz kształcenie umiejętności samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, posługiwanie się suszarką, przestrzeganie zasad higieny osobistej. Podczas zajęć uczniowie doskonalą znajomość schematu ciała, sprawność ręki i palców.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo.jpg„Półkolonie z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków Województwa Podlaskiego, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków PFRON, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_851/20190703_104450.jpg3 lipca 2019r. w godzinach 10-12 uczestnicy ,,Półkolonii z rehabilitacją”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Pod Skrzydłami”, kolejny raz mieli przyjemność spotkać się na wycieczce do Kraśnian. Na miejscu przywitał nas gospodarz, prezentując chodzenie na wysokich szczudłach. Czekały na nas takie atrakcje jak: hipoterapia i zabawy na terenie gospodarstwa. W czasie jazdy każde dziecko mogło dotknąć i pogłaskać konia. Kontakt ze zwierzęciem był dla niektórych pierwszą pomyślną próbą pokonania swojej niepewności.