http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praca dodatkowa dla nauczyciela informatyki z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki.
Tel. 857112678

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_866/1.jpgTradycyjnie jak co roku, w poniedziałkowy poranek, na świetlicy SOSW, w dniu 09.09.2019 r., zgromadziła się cała społeczność naszego ośrodka, by wysłuchać fragmentów lektur na ósme Narodowe Czytanie, w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

Zebrani poznali dzieła i  twórców oraz prezentację multimedialną poświęconą im. Spośród ośmiu nowel zaproponowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uczniowie i nauczyciele przeczytali fragmenty utworów „Dym”, „Dobra Pani”, „Katarynka”. Wśród uczestników został przeprowadzony quiz na temat wysłuchanych fragmentów dzieł.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_864/img_20190906_104741.jpgDorotą Kozaczyńską i p. Katarzyną Zalewską uczestniczyli w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.

Marsz pamięci upamiętnia tragiczne losy Polaków zesłanych w głąb Związku Radzieckiego i wpisuje się w obchody 80. rocznicy sowieckiej napaści na Polskę.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_865/wp_20190905_013.jpgDnia 5 września podczas otwarcia miasteczka ruchu drogowego na Os. Zielonym uczniowie klas szkoły podstawowej pod opieką p. Doroty Kozaczyńskiej utrwalili zasady ruchu rowerowego. Swoją wiedzę na ten temat wykazali rozwiązując quiz. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w poglądowej lekcji prawidłowego poruszania się na rowerze oraz przestrzegania przepisów drogowych w wykonaniu sekcji kolarskiej. Po miło i owocnie spędzonym czasie z pewnością będziemy regularnie odwiedzać miasteczko ruchu i doskonalić zdobytą dotąd wiedzę, poprawiać swoją motorykę, sprawność fizyczną, a także  przygotowywać się do egzaminu na kartę rowerową

https://www.soswsokolka.pl/images/0001.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/0002.jpg

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce w uzgodnieniu i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki ustala 5 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 październik 2019r.

02 styczeń 2020r.

03 styczeń 2020r.

07 styczeń 2020r.

12 czerwiec 2020r.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.pngDyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce ogłasza rekrutację uczniów szkoły podstawowej specjalnej do udziału w projekcie pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR LGD Szlak Tatarski

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu:

- rozwijania postawy kreatywnej (arteterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne),

- rozwijania kompetencji cyfrowych,

- Terapii Biofeedback.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_863/dsc_0757.jpg2 września uczniowie SOSW uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Tradycyjnie odśpiewano hymn, a uczniowie klas pierwszych różnych etapów edukacyjnych złożyli ślubowanie na sztandar ośrodka. Podczas uroczystości p. dyrektor Elżbieta Szomko w ciepłych słowach zwróciła się do uczniów i nauczycieli życząc udanego i bezpiecznego roku szkolnego. Rodziców zachęciła do dalszej współpracy dziękując za włączanie się w życie szkoły w latach ubiegłych. Pani kierownik Beata Tur odczytała zebranym list Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko wystąpiła Kierownik Referatu Oświaty p. Anetta Zubrzycka, która życzyła wszystkim sukcesów i satysfakcji z pracy w nadchodzącym roku.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się

2 września o godz. 9.00 na placu ośrodka.

Poszukujemy nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki.

https://www.soswsokolka.pl/images/69136916_2433527233368017_8229283460850647040_n.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_862/69515275_2433527350034672_5613155328225968128_n.jpg27.08.2019 r. p. dyrektor Elżbieta Szomko podpisała z Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Wicestarostę Bożenę Jelską-Jaroś oraz Członka Zarządu Jerzego Białomyzego umowę na relizację projektu pn. „Zwiększanie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”. Głównym celem projektu jest dostosowanie Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Sokółce do potrzeb wychowanków z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przedszkole zostanie wyposażone w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej. Dodatkowo trzech nauczycieli Przedszkola podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.