http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Rodzice i opiekunowie przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano dni wolne uczniom w wyznaczonych terminach:

29.04.2019

30.04.2019

02.05.2019

Dni wolne "dyrektorskie" nie obowiązują w przedszkolu.

Dni wolne "dyrektorskie" nie dotyczą zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Terminy ustalono z Radą Pedagogiczną w dniu 3.09.2018r.

https://www.soswsokolka.pl/images/easter_background_pictures_.jpg

/images/logo_kompetentni.png

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 5 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę  w sprawie przyjęcia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na kursy specjalistyczne w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

Do pobrania treść uchwały i regulamin.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w Sokółce.

Zapytanie ofertowe Nr 7/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 7/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 7/2019

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia wypoczynkowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w Sokółce.

Zapytanie ofertowe Nr 6/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 6/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 6/2019

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w Sokółce.

Zapytanie ofertowe Nr 5/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 5/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 5/2019

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_806/wielk_8.jpgW dniu 16.04.2019 w SOSW odbyło się spotkanie wielkanocne. Uczniowie przygotowali krótką część artystyczną, w czasie której przybliżyli zwyczaje i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Celem spotkania była też integracja społeczności ośrodka.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki od "zajączka", a pani dyrektor złożyła uczniom i nauczycielom życzenia świąteczne. 
Spotkanie zorganizowały p. Małgorzata Zajczyk, p. Iwona Gieniusz i p. Magdalena Słyż.

Dyrektor SOSW informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego Nr 4/2019 na dostawę wyposażenia w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, sprzęt multimedialny i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach realizacji projeku pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” bez podania przyczyny.

/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_804/img_20190305_192824.jpgGłównym celem całego projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

https://www.soswsokolka.pl/images/56252746_2381882555376030_1731511177709617152_n.jpgW dniu 5 kwietnia organizatorki Dnia Autyzmu przewiozły do Starostwa Powiatowego prace, które wpłynęły na międzyszkolny konkurs plastyczny „Jestem Świadomy Autyzmu”, który organizowany był w związku z obchodzonym Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty Sokólskiego pana Piotra Rećko.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy składa podziękowania panu Staroście i zaprasza na wernisaż prac.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_803/dsc_0059.jpgPrzyroda otacza nas ze wszystkich stron. Bez względu na położenie geograficzne, kolor skóry, język, jakim mówimy i w co wierzymy, jesteśmy jej częścią. Od tysięcy lat żyjemy w jej otoczeniu. Sami też jesteśmy chyba największą zagadką przyrodniczą. To ona nas żywi i ubiera. To dzięki odwiecznej obserwacji przyrody i zjawisk w niej zachodzących potrafimy tak wiele i nadal się od niej uczymy.

W dniu 4 kwietnia 2019r. w naszym ośrodku odbyła się coroczna impreza pod hasłem: „Kochamy przyrodę” w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Dnia Matematyczno – Przyrodniczego.