http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 1 grudnia 2022 roku odbyła się wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Udział w niej wzięli uczniowie klasy 7-8spl oraz 1-3 BI w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Nasi wychowankowie wysłuchali opowiadania na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, a następnie oglądali i przymierzali elementy wyposażenia stroju policjanta (kajdanki, kask, czapkę, kamizelki, lizaki). Uczniowie z chęcią zwiedzili siedzibę naszej Policji, w tym areszt. Największą radość sprawił wszystkim policyjny radiowóz, do którego można było wsiąść i włączyć sygnały dźwiękowe i świetlne

Uczniowie SOSW w Sokółce mają przyjemność realizować projekt edukacyjny „Drewno jest z lasu” w związku z tytułem beneficjenta konkursu zorganizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Cele projektu to również założenia konkursowe, a mianowicie promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca a także Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz obiektów architektury drewnianej. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1374/313278998_531207485345895_8607184730418984610_n_1_t2.jpgPodopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce uczestniczą w zajęciach hipoterapii w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” w ramach dofinansowania z Programu NOWEFIO. Zajęcia odbywają się w Stadninie Koni w Geniuszach, do której podopieczni są dowożeni busem. Dzieci uczą się opieki nad koniem, karmienia, czyszczenia, bezpiecznego zachowania w kontakcie z koniem, wykonują ćwiczenia na koniu.

Sam kontakt z koniem (czyszczenie, głaskanie, karmienie z ręki) pozytywnie wpływa na psychikę, zwiększa poczucie własnej wartości i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Hipoterapia stosowana jest w usprawnianiu dzieci: z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z wadami postawy, z zaburzeniami emocjonalnymi, z autyzmem. Hipoterapia ma wpływ na poprawę równowagi, koordynacji i napięcia mięśniowego. W trakcie terapii stępujący koń przekazuje impulsy na dzieci poprzez swój ruch, który u koni jest podobny do ruchu człowieka.


1 grudnia 2022 w SOSW w Sokółce miała miejsce kolejna z ciekawych inicjatyw promujących działalność Lasów Państwowych- „Piknik leśny”. Przedsięwzięcie miało na celu promocję drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, obiektów architektury drewnianej, integracja rożnych środowisk, rozwój społeczny i kompetencji miękkich u uczestników oraz działalności organizatora konkursu, którego ośrodek został beneficjentem, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Jak co roku cała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Sokółki wraz z zaproszonymi Gośćmi spotyka się z okazji 3 grudnia, kiedy to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnychi działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

 

 

29.11.2022 został uroczyście podsumowany Powiatowy Konkurs Plastyczny pt „Drewno jest z lasu”
W dniu 21.11.2022 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Drewno jest z lasu”. Na konkurs wpłynęło 88 prac z całego powiatu sokólskiego.
Celem konkursu było:
-zachęcenie do czynnego zainteresowania się tematyką lasu,
-spopularyzowanie wiedzy o naturalnych procesach zachodzących w ekosystemach leśnych,
-rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją lasu,
-pobudzanie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowane działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego,
-kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
-promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
-upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej

 

"BohaterOn - włącz historię!" to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz promocji historii Polski XX wieku. Projekt ma przypominać naszemu społeczeństwu nie tylko historię powstańców, ale także wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego projektu BohaterOn. W ramach realizowanych zadań uczniowie na lekcjach języka polskiego i funkcjonowania osobistego i społecznego poruszali tematy związane z powstaniem Warszawskim.

W ramach udziału w projekcie zgodnym z planem działania w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotychczasowego propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych, wychowankowie internatu pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej i M. Hołownia- Iwanow czynnie zaangażowali się w podjęte działania.

W środę nasze przedszkolaki oraz klasa 1-3 SPL miały okazję przeżyć niezwykłą przygodę. Dzieci odwiedziły białostocką „Papugarnię” gdzie poznały unikalne ptaki, mogli je dotknąć, a nawet nakarmić. Sala wolnych lotów pozwoliła na obcowanie z tymi fantastycznymi stworzeniami bez krat i klatek, dotykanie, głaskanie oraz własnoręczne karmienie pierzastych przyjaciół. Ten dzień na pewno wzbudził zainteresowania światem zwierząt wśród najmłodszych, a zabawa w tym gadatliwym towarzystwie sprawiła dzieciom dużo radości i wywołała uśmiech na ich twarzach. Wycieczka zakończyła się wizytą w McDonaldzie, co dla większości naszych wychowanków było również nowym i miłym doświadczeniem.

Galeria

Sylwia Szomko 

https://www.soswsokolka.pl/images/grupa_wsparcia.jpg

Opłaty za wyżywienie w SOSW w roku szkolnym 2022/2023

Koszt jednego obiadu: 7,00 zł
 
Koszt całodziennego wyżywienia: 17,00 zł za 1 dzień

Koszty wyżywienia dla osób, którym GOPS opłaca obiady: 10,00 zł za 1 dzień

Koszt obiadu pracownika: 7,00 zł (koszt surowca) + 9,00 zł (koszt przygotowania posiłku)= 16,00 zł

Nr rachunku:

07 8093 0000 0013 9074 2000 0030