http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na:  

- wydruk 500 sztuk dwustronicowych ulotek o problematyce zaburzeń psychicznych; 

- opracowanie i wydruk 200 sztuk – 50 stronicowej foto książki podsumowującej  cały okres realizacji działań projektu pn.: „Czas na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków programu „Od zależności ku samodzielności: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i środków Powiatu Sokólskiego. 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2023 z załącznikami Nr 1 (formularz ofertowy), Nr 2 (oświadczenie)

Załącznik Nr 3 (wzór umowy) do Zapytania ofertowego Nr 2/2023 

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: świadczenie usługi koncertu zespołu disco polo na imprezie integracyjno – promocyjnej organizowanej w ramach projektu pn.: „Czas na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków programu „Od zależności ku samodzielności: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i środków Powiatu Sokólskiego. 

Załącznik Nr 3 (wzór umowy) do Zapytania ofertowego Nr 1/2023 


 https://www.soswsokolka.pl/images/od_zaleznoci.jpg

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności” i Powiatu Sokólskiego, we współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1525/received_23996637183312981.jpeg

Grupa wsparcia dla rodziców funkcjonująca w ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”w Sokółce pn.: „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” uczestniczy w warsztatach rozwijających zainteresowania: kulinarnych, florystycznych, zielarskich, decoupage, pergamano, malarskich i z zakresu filcowania wełny. Środki na realizację zadania pozyskano z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu „Od zależności ku samodzielności”i z Powiatu Sokólskiego.
Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i sprawiają im satysfakcję.

Miniony tydzień, obfitował w naszym Ośrodku w działania profilaktyczne, wynikające z trwania Kampanii "19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży."
Akcję rozpoczęliśmy od działań informacyjnych. Na szkolnych i internackich korytarzach pojawiły się "pomarańczowe dłonie" ( kolor ostrzegawcz). W taki sposób zwróciliśmy uwagę całej Społeczności ośrodka na przemoc. Wiemy już, że trzeba reagować natychmiast. Wystarczy nawet 10 sekund

105 Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości 
Nasi uczniowie zawsze gotowi by okazać swój patriotyzm 
Mateusz, Ania, Artur, Sylwia - dziękujemy za Waszą postawę.
Ten uroczysty dzień nasi wychowankowie zakończyli miłym akcentem - posiłkiem w pizzeri pod opieką nauczycielki Edyty Kondrat.
Galeria 

Galeria 

Uczniowie klas PDP w tym roku szkolnym realizują Innowację pedagogiczną „Poznajemy zawody". To pomysł na poszerzenie wiedzy naszych wychowanków na temat różnych zawodów, zarówno tych mniej, jak też i tych bardziej znanych, a zarazem uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka. Założeniem tej innowacji jest organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów w wybranych zakładach pracy. Uczniowie będą mieli możliwość poznawania zawodów bardziej dogłębnie i szczegółowo. Dowiedzą się, jak wygląda praca w poszczególnych zawodach w praktyce, co jest istotą naszej innowacji.

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przesłał na nasze ręce oficjalne podziękowania za zorganizowanie XII edycji Narodowego Czytania. Wyrazem tego podziękowania jest okolicznościowy egzemplarz „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Książka będzie stanowiła miłą pamiątkę tego ważnego czytelniczego wydarzenia oraz będzie przypominała, że powieść “Nad Niemnem” stanowiła jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku, co podkreślał w liście Pan Prezydent.
Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w gronie tych, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali akcję i brali w niej udział.
Gsleria 

Uczniowie Sosw biegną w Powiatowym Biegu Niepodległości 2023. To jest nasze1918 metrów wolnośc 

Uroczyste rozdanie dyplomów i medali za udział w Powiatowym Biegu Niepodległości Sokółka 2023 „1918 METRÓW WOLNOŚCI”🇵🇱

W piątek 10 listopada, dzieci z grupy ŻABKI i JAGÓDKI zostały pasowane na PRZEDSZKOLAKA, a dzieci z klasy 1 SPU i 1 SPL zostały pasowane na UCZNIA Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. GRATULUJEMY!!! I życzymy Wam wspaniałych przygód w gronie rówieśników oraz sukcesów w nauce i dużo uśmiechu.
Galeria