https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1647/img20240626142700_t2.jpgLetni wypoczynek podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce zorganizowano w formie dwudniowej wycieczki w dniach: 26-27.06.2024r. Dwudniowa wycieczka przebiegała na trasie: Sokółka – Zagnańsk – Chęciny – Kielce – Góry Świętokrzyskie – Krzyżtopór – Sokółka. Wypoczynek był  współfinansowany w ramach projektu pn.: „Wędrówki w okolicach Gór Świętokrzyskich” ze środków PFRON przekazanych przez Starostę Sokólskiego poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce i środków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce.

Szanowni Państwo przekazujemy informację na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa i mediacji prowadzonych przez Stowarzyszenie Sursum Corda realizującego projekt powierzony przez POWIAT SOKÓLSKI.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie przekazuje Państwu NIEODPŁATNIE: kwartalnik / e-gazetkę prawną pn. Odpowiedzialność obywatelska, która mamy nadzieję, że będzie ciekawą lekturą dla młodzieży.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.
Stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:

· Facebook - www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda

· Tik Tok - www.tiktok.com/@edukacjaprawna

· Instagram - www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
· Serwis - www.pomocprawna.sc.org.pl , z dedykowaną
każdemu powiatowi stroną informacyjną i edukacyjną

· infolinia o systemie NPP i NPO pod nr tel. 18 44 11 994

· całodobowy kanał informacyjny Messenger @Nieodpłatna
pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Zespół ds. obsługi punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

www.pomocprawna.sc.org.pl
www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda

Moje 1,5% wspiera Sursum Corda - KRS 00000 20382

Linki:
[1]https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-sokolski-2024/
[2]https://www.sc.org.pl/app/files/2024/06/odpowiedzialnosc-obywatelska.pdf
[3] http://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda
[4] http://www.tiktok.com/@edukacjaprawna
[5] http://www.instagram.com/edukacja_prawna_sursum_corda
[6] http://www.pomocprawna.sc.org.pl
[7] http://www.pomocprawna.sc.org.pl/
[8] http://www.fb.com/pom

Informacja o działającym w Sokółce Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

https://www.soswsokolka.pl/images/informacja.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/informacja_2.jpg

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

Zajęcia z fizjoterapii

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1646/img_20240617_121123_t2.jpgZajęcia z zakresu fizjoterapii z podopiecznymi Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" realizowane są indywidualnie. Wdrażane metody prowadzenia zajęć są indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego dziecka. Intensywność wykonywanych zadań jest zawsze dostosowana do możliwości małego pacjenta.

Głównym celem zajęć jest wspieranie i stymulowanie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. W skład zadań realizowanych podczas ćwiczeń wchodzi: zwiększanie wydolności organizmu, poprawa sprawności fizycznej, korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych. Odbywa się to poprzez ćwiczenia dużej i małej motoryki, ćwiczenia równoważne, koordynacyjne, korekcyjne czy doświadczanie świata różnymi zmysłami. Wszystkie metody prowadzonych zajęć mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka w życiu codziennym. Podczas przeprowadzanych zajęć dziecko próbuje pokonywać własne ograniczenia ruchowe oraz lęki i słabości. Zaczyna osiągac jak największą samodzielność.  W skutek odbytych zajęć uczeń jest w stanie uzyskać kontrolę nad nieprawidłowymi wzorcami ruchowymi przy swoim schorzeniu.

Zdjęcia

Opracowała: Paulina Witulska

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

Hipoterapia wsparciem podopiecznych

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1645/img20240611095002_t2.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim w miesiącach IV-VI 2024r. kontynuowano zajęcia z hipoterapii.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Hipoterapia jako forma terapii jest uznawana za jedną ze skuteczniejszych metod poprawiających zdrowie fizyczne i psychiczne. W terapii wykorzystywana jest interakcja między człowiekiem i koniem, co sprzyja poprawie zarówno zdolności motorycznych, jak też funkcji poznawczych i emocjonalnych. Kontakt z koniem oraz wykonywanie różnych ćwiczeń na jego grzbiecie pomaga w rozwoju wielu zaburzonych sfer psychomotorycznych u osób z niepełnosprawnościami. Dzięki regularnym zajęciom w stadninie nastepuje znaczna poprawa w zakresie aktywności fizycznej i niezależności ruchowej. Podopieczni uczą się prawidłowych schematów ruchowych i kompensują niedomagania.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

Zajęcia w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1644/img20240426131510_t2.jpgW ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim w miesiącach IV-VI 2024r. realizowano w SOSW w Sokółce i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, następujące formy zajęć m.in. grupowe zajęcia metodą Snoezelen, zajęcia indywidualne w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC), zajęcia integracji sensorycznej z wykorzystaniem słuchawek Forbrain, terapia Neuroflow, terapia neurotaktylna oraz indywidualne zajęcia z zakresu fizjoterapii.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

 

wersja_polska_dwujezyczna_cmyk.png
Dnia 19.06.2024 w SOSW w Sokółce odbyło się podsumowanie projektu „Te co skaczą i latają do integracji polsko-litewskiej zapraszają” dofinansowanego ze środków MEN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Po uroczystym powitaniu gości przez koordynatorki p. Zuzannę Szarkowską-Czeczko oraz p. Urszulę Drewniak głos zabrała p. Dyrektor Elżbieta Szomko. Pani Dyrektor słowem wstępu nawiązała do realizowanych działań w trakcie pobytu grupy litewskiej w Sokółce w dniach 20.05.2024-24.05.2024 .
Kolejnym punktem było omówienie celów realizowanych przedsięwzięć oraz efektów projektu a także obejrzenie filmu z działań przeprowadzonych wraz z beneficjentami z Litwy.

 

wersja_polska_dwujezyczna_cmyk.png

SOSW w Sokółce realizuje projekt co skaczą i latają do integracji polsko-litewskiej zapraszają” dofinansowany ze środków MEN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Miejscem realizacji działań jest Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 20 521,47 złotych. Uczestnikami jest 7 uczniów i 2 opiekunów z SOSW w Sokółce oraz taka sama grupa z KelmesMokyklaSpecialoliji. Miejscem realizacji działań jest Sokółka. Projekt został napisany w oparciu o priorytet Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską. Działania projektowe są realizowane w terminie 15.04.2024 do 23.06.2024, rozpoczęły się wspólną pracą przygotowawczą za pośrednictwem platformy internetowej, natomiast przyjazd grupy partnerskiej do Polski zaplanowany był na dni 20.05.24-24.05.24.

 

wersja_polska_dwujezyczna_cmyk.png
SOSW w Sokółce realizuje projekt „Te co skaczą i latają do integracji polsko-litewskiej zapraszają” dofinansowany ze środków MEN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Miejscem realizacji działań jest Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 20 521,47 złotych. W swoich założeniach projekt przewiduje promocję w partnerskich placówkach. W ramach promocji naszego projektu odbyła się wizyta uczestników wymiany w placówce opiekuńczowo- wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Czuprynowie oraz Rodzinnego Domu Dziecka” Promyk” w Chorużowcach.
Wydarzenie to było okazją do wspólnej zabawy, integracji oraz podzielenia się wiedzą i doświadczeniami ze zrealizowanej wymiany oraz przekazanie rolki do kolorowania wychowankom obu placówek.Młodzież wspólnie spędziła aktywnie 2 godziny podczas różnych aktywności.

 

 

wersja_polska_dwujezyczna_cmyk.png
SOSW w Sokółce realizuje projekt „Te co skaczą i latają do integracji polsko-litewskiej zapraszają” dofinansowany ze środków MEN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Miejscem realizacji działań jest Sokółka. Łączna kwota dofinansowania to 20 561,47 złotych. Projekt „Te co skaczą i latają do integracji polsko-litewskiej zapraszają” jest również miejscem pracy społecznej licznej grupy wolontariuszy. To oni pomagają naszym uczestnikom w trudach realizacji projektu na co dzień.