https://soswsokolka.pl/images/podzikowanie.jpg

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_18_mm_bil.png

Podlasie to obszar  leżący na terenie  północno-wschodniej  Polski, na pograniczu kultur  oraz kilku religii. Tutaj mieszkali obok siebie Katolicy, Prawosławni, Tatarzy, Żydzi, dlatego również współcześnie przenikają się różne zwyczaje, obrzędy oraz  kalendarze. W naszym regionie możemy wrócić do korzeni-  skosztować najprostszych potraw z dawnych lat, nauczyć się tradycyjnego sposobu na tkanie dywanów, poznać historię krajki i pisania ikon, osadnictwa Tatarów na ziemiach polskich, wpływ Żydów na tutejszą kulturę oraz zdobyć wiedzę z zakresu religii występujących na tych terenach. Wszystko to czeka beneficjentów projektu „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowanego ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1264/20_t2.jpgW naszej placówce odbył się pokaz małych zwierząt egzotycznych, w którym wzięli udział uczniowie z klasy pani Ewy Wińskiej, Edyty Kondrat, Julity Nelke, Grażyny Tymoszuk, Marty Januszkiewicz, Moniki Mróz i Agnieszki Ambrożko. Zwierzęta zaprezentowała nam ich miłośniczka i właścicielka pani Anna Kędyś-Arent, która w niezwykle interesujący sposób opowiedziała uczniom, o tym skąd one pochodzą, jakie warunki należy zapewnić im w hodowli oraz o tym jak należy się z nimi obchodzić by nie zrobić im krzywdy. Mogliśmy podziwiać takie okazy jak: STRASZYKI, ŚLIMAKI AFRYKAŃSKIE, MODLISZKI, WIJE, PTASZNIKI,PATYCZAKI I LIŚĆCE. 

W dniu 5 maja 2022r. w SOSW w Sokółce odbyło się spotkanie z panem dr Pawłem Murawskim i panią Marzeną Zieziulą – przedstawicielami Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.Spotkanie miało na celu propagowanie wśród uczniów postaw obywatelskich, poszerzenie wiedzy na temat symboli narodowych, kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności narodowej.

Dnia 3 maja 2022r poczet sztandarowy z naszego Ośrodka w składzie Sylwia, Mateusz, Dawid oraz Mirosław i Agnieszka pod opieką p. Moniki Mróz i Edyty Kondrat wzięli udział w miejskich uroczystościach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy św.w kościele pw. Św. Antoniego uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego ,gdzie odbyły się dalsze uroczystości: przemówienia okolicznościowe, złożenie wieńców i kwiatów, Na zakończenie mieszkańcy Sokółki mogli obejrzeć popisy grupy mażoretek. Wystąpiła także Miejska Orkiestra Dęta.

Galeria 

Monika Mróz 

Z racji przypadającego 4-5 maja Dnia Strażaka i Leśnika przedszkolaki
i uczniowie klas I-III SPL i SPU przystąpili do udziału w Ogólnopolskiej akcji Cała Polska Maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów. Każda z namalowanych prac trafiła na GIGA WIELKĄ interaktywną wystawę, która dotrze do wszystkich strażaków i leśników w Polsce. Wspólnie podziękowaliśmy naszym Strażnikom za to, że chronią nasze lasy przed pożarami. Wszyscy, biorący udział w akcji Cała Polska Maluje Laurkę dla Strażników Lasów otrzymają certyfikat.
Pamiętajmy las płonie szybko, a odrasta latami!
Laurki zostały wykonane pod kierunkiem pań: E.Kondrat, M.Januszkiewicz,
S.Szomko, M.Grusznis, A.Gieniusz, J.Nelke

Galeria 
Marta januszkiewicz 

XXV Konkurs Piosenki i Tańca ph "śpiewać każdy może..." za nami. W tegorocznej edycji wystąpiło 37 uczestników. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a repertuar przeróżny. Nie zabrakło elementów tańca. A oto zwycięzcy tegorocznej edycji:
1 miejsce- Jakub Kopczyński wykonał utwór "List do brata"
2 miejsce- Sebastian Krysiuk wykonał utwór " To tylko sny"
3 miejsce - Jakub Ciniewicz wykonał utwór "Oddam Ci wszystko".
Na wyróżnienie zasłużyli: Ola Kostro, Justyna Kraśnicka, Zuzanna Kurowicka, Natalia Kowejsza, Łukasz Talmon, Krystian Fiedorowicz i Patryk Sewastianowicz. Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy. Do usłyszenia za rok.
Galeria
Elżbieta Szomko, Beata Mozolewska

 

W dniu 25.04.2022 r. odbył się Dzień Humanistyczny pod hasłem „Akcja Żonkile” upamiętniająca rocznicę powstania w getcie warszawskim,zajęcia poświęcone pamięci o społeczności Żydowskiej w czasie II wojny światowej rekomendowane przez Dział Edukacji Muzeum POLIN, który przygotowały panie: K. Zalewska i A. Ambrożko.
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

W dniu 11.04.2022r. 12 – osobowa grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce uczestmiczyła w wycieczce do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Celem wycieczki było min. zorganizowanie warsztatów pisania pisanek, a także przybliżenie uczestnikom tradycji Świąt Wielkanocnych, tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej oraz doskonalenia sprawności manualnej. Organizatorami i opiekunami wycieczki byli: p. Marta Kulmaczewska i p. Zenon Muszyńki, p. Elżbieta Januszko Szymaniuk.

W dniu 22.04.2022 r społeczność Ośrodka wzięła udział w III edycji akcji "Sprzątamy dla Polski", którego organizatorem było Stowarzyszenie "Dla Polski". Akcja była objęta Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Matusza Morawickiego.

Galeria 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1262/1_copy.jpgW marcu 2022r został ogłoszony konkurs ph. „Najpiękniesza pisanka wielkanocna”. Organizatorami konkursu byli: Marta Kulmaczewska i Zenon Muszyński.

Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów i wychowanków, rozwijanie zdolności plastycznych, popularyzowanie tradycji wielkanocnych. Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych różnymi technikami m.in.: malarstwo, kolaż, techniki mieszane.