http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_847/part_1561455594971_1.jpegTrwają półkolonie letnie, podczas których organizatorzy zadbali o wiele atrakcji i zajęć terapeutycznych dla podopiecznych. Trzeciego dnia odbyła się wycieczka do Augustowa i rejs statkiem do Studzienicznej. Czwarty dzień wypełniały zajęcia specjalistyczne oraz świetlicowe. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Półkolonie pod hasłem "Półkolonie z rehabilitacją", to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: ze srodków Województwa Podlaskiego z ROPS w Białymstoku, ze środków PFRON z PCPR w Sokółce i z dotacji otrzymanej od Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i środków Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_843/23.jpgW dniu dzisiejszym rozpoczęły się półkolonie letnie pod hasłem „Wakacje z rehabilitacją”. Półkolonie są zorganizowane z otrzymanej dotacji z 3 instytucji: ze środków Województwa Podlaskiego z ROPS w Białymstoku, ze środków PFRON z PCPR w Sokółce i z dotacji otrzymanej od Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i środków Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami " pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

Informujemy, że rozpoczynamy półkolonie dla naszych podopiecznych oraz realizację projektów:

- projekt: "Wakacyjna przygoda z rehabilitacją" dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu ogłoszonego przez PCPR w Sokółce;
- projekt: "Półkolonie z rehabilitacją" dofinansowany ze środków Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku;
- projekt: "Półkolonie z rehabilitacją" dofinansowany ze środków publicznych w ramach konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
https://www.soswsokolka.pl/images/pkolonie_-plkolonie_z_rehabilitacj-1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_844/20190604_103954.jpgOd marca do czerwca 2019r roku kontynuowaliśmy zajęcia specjalistyczne w ramach rządowego programu „Za Życiem” finansowanego z budżetu państwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego. Rekrutacja na zajęcia odbyła się na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu i zaświadczeń lekarskich. Zrealizowano 422 godziny zajęć, w których brało udział 25 dzieci.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_845/dsc_0640.jpg19 czerwca 2019 to magiczna data wyczekana przez każdego ucznia Tradycyjnie uczniowie Ośrodka spotkali się na placu szkolnym, aby uroczyście pożegnać Rok Szkolny 2018/2019. Zgromadzenie wysłuchali listu Pana Starosty, przemówień okolicznościowych, dobrych życzeń na wakacje od pani Dyrektor. Pana Starostę reprezentowała p. Anetta Zubrzycka, która wręczyła najlepszym listy pochwalne i nagrody. Najlepsi uczniowie Damian i Patryk na forum szkoły otrzymali świadectwa szkolne z czerwonym paskiem. Absolwenci odebrali swoje cenzurki ukończenia szkół, złożyli pamiątkowy podpis w Kronice Szkolnej oraz  uroczyście ślubowali na sztandar Ośrodka.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_841/11.jpgW piękny słoneczny dzień spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z WTZ w Sokółce, WTZ w Łaźniach, SDŚ w Sokółce na integracyjnym Spotkaniu w Szudziałowie. Organizatorem spotkania był gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie przy wsparciu Starosty Sokólskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. W czasie spotkania rozegrane były krótkie zawody sportowe w którym zawodnicy nosili na czas dywan, układali wieże z mega pionków, układali mega pionki na odpowiednich polach wg ustalonych reguł, połączeni w pary makaronem włożonym za ich koszulki pokonywali ustalony dystans. Zaprezentowali również swoje umiejętności w rzucie woreczkiem do celu oraz w układaniu puzzli na czas.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_842/20190529_081943_t2.jpgW czasie realizacji tegorocznych zajęć Programu wszyscy uczestnicy zgodnie ze swoimi umiejętnościami wykonywali proponowane działania w formie zajęć manualnych. Aktywnie wzięliśmy udział w Akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi i Akcji zbiórki korków plastikowych, którą we współpracy ze środowiskiem lokalnym prowadzimy od kilku lat. Chętnie korzystaliśmy z instruktażu na stronach Internetu, umożliwiło  to nam obserwację praktycznych działań innych osób, które w bardzo twórczy sposób pokazywały możliwości  wykorzystania surowców z recyklingu, służących również nam  jako baza do zajęć. Szczególnie pomocne były filmiki instruktażowe z origami.

/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_838/2.jpgProjekt p.n.„Kompetentni i wykwalifikowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_840/img_20190527_134903_resized_20190612_093146407.jpgW poszukiwaniu nowych form pracy angażujących uczniów SOSW, zarejestrowałyśmy naszą szkołę na platformie eTwinning. Eksploracja propozycji ciekawych projektów do realizacji pomogły nam trafić na ogłoszenie o poszukiwaniu partnera do realizacji projektu międzynarodwego pt „ Spring of Children Eyes” czyil „Wiosna w oczach Dziecka”. Pomysłodawczynią i twórczynią  planu działania jest p. Kezban Doğanoğlu z Turcji, SOSW występuje w roli partnera. Przystąpiłyśmy do realizacji akcji z zaciekawieniem, ponieważ konkurs fotograficzny oraz związane z tym samodzielne robienie zdjęć przez naszych wychowanków potem wystawa autorska jest nowością.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_839/img_20190614_095803.jpgW dniu 14 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami naszych wychowanków. Wzięło w nim udział 30 rodziców. Zebranie otworzyła dyrektor SOSW w Sokółce, pani Elżbieta Szomko, która powitała przybyłych gości i przedstawiła porządek posiedzenia.
W I części spotkania – ogólnej, rodzice obejrzeli prezentacje na temat działalności ośrodka w roku szkolnym 2018/2019 przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Rodzice poznali „Bazę ośrodka i bezpieczeństwo” przedstawione przez panią Beatę Mozolewską, a w tym  sprzęt  i pomoce dydaktyczne zakupione przez placówkę. „Projekty realizowane w ośrodku” przedstawiła pani Lila Zajkowska i pani Beata Tur.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_836/20190612_175020.jpgDnia 12 czerwca 2019r godzinach 17.00 - 19.00 odbyła się gra terenowa ph. Jestem bezpieczny” połączona z ogniskiem, w których uczestniczyli wychowankowie internatu SOSW w Sokółce. Celem zabawy było: utrwalenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w terenie, a także propagowanie aktywności fizycznej. Wychowankowie w formie zespołowej zabawy aktywnie uczestniczyli w grze zorganizowanej przez p. Małgorzatę Hołownię - Iwanow, Katarzynę Bubieniec i Martę Kulmaczewską.