http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_940/pb040107.jpgW ramach kontynuacji upowszechniania idei czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w nowym roku szkolnym 2019/2020 w internacie SOSW w Sokółce od września już po raz kolejny rozpoczęła się Akcja ph. „Czytanie na dobranoc”. Jest ona zaplanowana na I półrocze, z możliwością kontynuacji działań również w II semestrze. Realizacją zadań w ramach upowszechniania czytelnictwa zajmują się wychowawczynie internatu p. Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajęcia będą dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy.

https://www.soswsokolka.pl/images/bohateron_logotyp_png.png"Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów projektu BohaterON w Twojej Szkole będącego częścią ogólnopolskiej kampanii BohaterON - włącz historię! serdecznie dziękujemy za włączenie się w naszą inicjatywę".

 Takimi słowami organizatorzy akcji przesłali nam podziękowanie i dyplomy za udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest ona realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

„Nie trzeba będzie aż księżyca z nieba kraść, żeby się prawdą najpiękniejsza stała baśń...”

 Kolejny rok współpracy z TVP w ramach autorskiego projektu
- iTeatr dla Szkół w SOSW w Sokółce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_939/nowy_obraz_1.png,,Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. […]

W ramach projektu iTeatr spektakl na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich szkół w projekcie jest przy tym całkowicie bezpłatny.”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_937/20191212_101148_t2.jpgWoda ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szczególnie u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami. Uczniowie SOSW w Sokółce – klasa I SPU oraz przedszkolaki z grupy Jagódki uczestniczą w zajęciach Hydroterapii z wykorzystaniem Innowacyjnego programu z zakresu hydroterapii. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę pod kierunkiem i opieką Instruktora nauki pływania kształtują prawidłową postawę ciała, uczą się radzenia z emocjami i możliwości ich rozładowywania. Zajęcia te zachęcają do uprawiania aktywności fizycznej poprzez kontakt z wodą oraz zwiększają bezpieczeństwo nad wodą w czasie wolnym.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_938/img_20200109_092214_resized_20200110_033840210_t2.jpgPrzedszkolaki z grupy I „Jagódki” pod kierunkiem p. Beaty Majer oraz p. Julity Nelke wzięły udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych. Pierwszy konkurs pt. „Przyjaźń bez barier” został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Żelechowie. Kuba z Oskarem zostali wyróżnieni. Drugi konkurs pt: „Przedszkole moich marzeń” zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie. Tym razem odnieśliśmy wielki sukces, gdyż zdobyliśmy II miejsce. Po raz kolejny nasze prace zostały docenione oraz nagrodzone książkami.

https://www.soswsokolka.pl/images/za_zyciem.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_933/20190926_135944_t2.jpgW ramach programu Za życiemdzieci z niepełnosprawnością lub dzieci zagrożone niepełnosprawnością, które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie bezpłatnie uczestniczą w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

Zajęcia są realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu  „Za Życiem” finansowanego z budżetu państwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego.

https://www.soswsokolka.pl/images/0001.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_932/13_t2.jpgOd września 2019r. W SOSW realizowane są zajęcia z zakresu TIK. Mają one na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętnosci cyfrowych uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez 3 nauczycieli ośrodka i odbywają się w niewielkich grupach, uwzględniających indywidualne możliwości uczniów oraz dostepność zasobów sprzętowych. Na zajęciach wykorzystywane są zestawy komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem, tablica multimedialna, ekran interaktywny, laptopy i tablety. Taka różnorodność sprzętu sprzyja oswajaniu się uczniów z technologią oraz podnosi umiejętność obsługi różnorodnych urządzeń. Realizowana na zajęciach tematyka jest dostosowywana indywidualnie do każdego ucznia i obejmuje zarówno elementarną obsługę sprzętu, jak też korzystanie z edytorów grafiki, tekstu, filmów, gier oraz programów multimedialnych.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_926/20191107_172159_t2.jpgW miesiącach październik 2019r. - kwiecień 2020r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywają się zajęcia teatralne w ramach projektu pn  „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_927/17_t2.jpegW ramach projektu „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK” od września do grudnia 2019r. odbywały się zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży naszej placówki. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.