http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1321/received_1079075552735954_copy.jpegOdpowiadająć na apel MEiN oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego uczniowie SOSW wzięli udział w lekcjach tematycznych i warsztatach w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej -"Tydzień dla profilaktyki chorób zakażnych" przeprowadzonych przez wychowawców klas. Głłównym celem kompanii jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. w ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie uświadomili sobie jak waznym aspektem jest zdrowie. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1322/received_572755401260134_copy.jpegWe wrześniu w SOSW w Sokółce miała miejsce inauguracja rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Zgodnie z założeniami programu każda szkoła podstawowa wyposażyła swoją placówkę w sprzęty zgodnie z katalogiem wyposażania podstawowego oraz pozostałą kwotę przeznaczyła na doposażenie innych pracowni. Budżet SOSW w Sokółce z programu Laboratoria Przyszłości wyniósł 30 000 zł. Program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

https://www.soswsokolka.pl/images/308012453_604875701371619_7764519247733237381_n.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1320/received_620357456408227_copy_t1.jpegOto Kropka... Kropka, któa stałą się żródłem olbrzymiej kreacji, pomysłu,koloru,kształtu, Kropka ,któa ożyła dzięki aplikacji Quiver oraz tablicy interaktywnej, która stała się żródłem pomysłów intelektualnych i motorycznych. Oto ta,która pomogła poznać litery ,taka któa pomogła poznać jesienne drzewa, utwalić nazwy jesiennych owoców i warzyw.To ta kropka, dzięki której kolory i kształty przypomniały o wakacjach, taka co pomogła usprawnić ręce w trakcie działan plastycznych. 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli  Przedszkola Specjalnego w SOSW w Sokółce w ramach projektu:
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do zapytania:

Zapytanie ofertowe - szkolenie C-eye

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 2-2022-SOSW-C-Eye - formularz oferty

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 2-2022-SOSW-C-Eye - wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 2-2022-SOSW-C-Eye - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1318/received_5699320743461946_copy.jpegRok 2022 został przez Sejm ustanowiony Rokiem Marii Konopnickiej. Postanowiliśmy go uczcić wycieczką do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Uczniowie odkrywali, że Krasnoludki są na świecie idąc szlakiem turystycznym i znajdując figurki Krasnali oraz odwiedzając Muzeum im. Marii Konopnickiej. Tam na nowoczesnej, multimedialnej wystawie, z fantomami ważnych dla Konopnickiej postaci,poznaliśmy życie i dorobek artystyczny pisarki. Natomiast wystawa "Konopnicka dzieciom" przeniosła nas do magicznego świata baśni naszego dzieciństwa.

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1317/received_491208409219593_copy_copy.jpegW ramach projektu "Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności" w dn. 12.09-16.09.2022 r. nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce p. Monika Grusznis miała przyjemność uczestniczyć w 5 dniowym szkoleniu z Audio-Psycho-Fonologii kształcącego terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa. Szkolenie uprawnia do prowadzenia terapii z zastosowaniem sprzętu Uwaga Słuchowa PRO, oraz korzystania z pakietu 344 gotowych programów terapeutycznych. Metoda ta cieszy się powodzeniem na całym świecie.

W dniu 19 września 2022 r odbyło się podsumowanie Konkursu plastycznego organizowanego przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce pod tytułem " W  świecie  bajek i wierszy Alksandra Fredry".

Miło nam przedstawić laureatów konkursu z naszego Ośrodka. Sa to laureat 1 miejsca Szymon B.z kl.5 SPU, laureat 2 miejsca nasz przedszkolak Michał Sz.. Nagrodę specjalną otrzymał Gariel O. z kl.6 SPL.

Wyróznienia dostali następujący uczniowie: Izabela K z kl 8 SPU, Konrad z kl.7SPU.

Pozostali uczniowie otrzymali za udział pamiątkowe dyplomy i książeczki.

A.Ambrożko ,K.Zalewska 

Galeria

https://www.soswsokolka.pl/images/krysia.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/pani-agnieszce-stuczyk.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/urzd_marszakowski.jpg

Szanowni Państwo, trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Więcej informacji o zasadach udzielania stypendiów oraz wniosek do pobrania na stronie internetowej Wrót Podlasia: link