http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/nekrolog.png

https://www.soswsokolka.pl/images/plakat_bal_2019.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_769/20181206_102541_1.jpgOd września 2018 roku kontynuujemy realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu  „Za Życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka
w Sokółce, który pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Sokólskiego. Zrealizowano 443 godziny zajęć, w których brało udział 18 dzieci.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_770/p1080015.jpg„Książki kochają każdego, kto je otwiera dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając…”

Cornelia Funke

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 w internacie SOSW w Sokółce, wzorem lat ubiegłych, kontynuowana była Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. W czasie jej trwania, od września do stycznia odbyło się 50 spotkań. Do udziału w nich zaprosiliśmy najmłodszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chętnie włączyły się do czytania młodszym kolegom.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_768/50397911_1973523006096058_7107754520750325760_n_t2.jpgDzieci z przedszkola wzięły udział w ogólnopolskich konkurach plastycznych pod kierunkiem p. Beaty Majer. Pierwszy zorganizowany był przez Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika w Częstochowie pt: „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa w barwach narodowych”. Dyplom został przyznany Małgorzacie Michałowskiej, Wojciechowi Karolczuk, Filipowi Kunda. Prace w formie gwiazdek zostały pomalowane farbami plakatowymi. Drugi konkurs pt: „Jestem mały przedszkolaczek, narysuje domek, kwiatek” organizowany był przez Przedszkole nr 95 w Warszawie. Tym razem użyliśmy wycinanek i nalepek, które przykleiliśmy w formie kwiatów. Dzieci dostały dyplomy z wyróżnieniem oraz przepiękne książki z podpisem autora p. Barbary Ciemskiej.

http://www.soswsokolka.pl/images/logo_kompetentni.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_767/zdjcie0008.jpgDnia 20 grudnia 2018r. uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej SOSW w Sokółce pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkolnego koordynatora projektu: „Kompetentni i wykwalifikowani” – p. Bożeny Mróz udali się do Starostwa Powiatowego w Sokółce. W sali konferencyjnej odbyło się uroczyste podpisanie umów z uczniami czterech szkół i placówek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.

Zapytanie ofertowe na ofertę usługi szkoleniowej pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach zadania publicznego pn. "Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potreb dzieci z niepełnosprawnościami" - współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Powiat Sokólski, realizowanego we współpracy Powiatu Sokólskiego i Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusz Korczaka w Sokółce.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 do  zapytania ofertowego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

https://www.soswsokolka.pl/images/zyczeniaa.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_766/19.jpg„Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną:
Bożego Narodzenia nadszedł czas!”

W grudniowe popołudnie, tradycyjnie jak co roku, cała społeczność Ośrodka oraz zaproszeni goście zgromadzili się wspólnie na uroczystej Wigilii. Ta niezwykła uroczystość, jedyna w roku rozpoczęła się od „Jasełek”, pt. „Święta noc”, które rozegrały się w  betlejemskiej scenerii. Dyrektor Ośrodka - p. Elżbieta Szomko uroczyście powitała wszystkich zebranych: wychowanków, rodziców, kadrę Ośrodka, przedstawicieli duszpasterstwa w Sokółce, nauczycieli emerytów oraz  przedstawicieli władz samorządowych  i złożyła wigilijne życzenia.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_765/20181219_101847.jpgDnia 19.12.2018r. przedszkolaki SOSW oraz uczniowie szkoły podstawowej z kl. V i VI uczestniczyli w wycieczce do Przedszkola w Kuźnicy pod opieką p. Beaty Majer oraz p. Ewy Wińskiej. Zostalismy zaproszeni przez panią dyrektor Magdalenę Klimiuk na przedstawienie jasełkowe w wykonaniu małych artystów. Dzieci z naszego przedszkola po raz pierwszy miały okazję wyjazdu do innej placówki i zabawy integracyjnej z rówieśnikami. Jasełka były bardzo ciekawym przeżyciem dla wszystkich dzieci, które poznały część historii Bożego Narodzenia i tradycji.

 14 grudnia 2018 roku uczniowie naszego Ośrodka (ok. 40) drugi raz w tym roku szkolnym uczestniczyli w internetowym spektaklu zorganizowanym przez Telewizję Polską S.A., a wystawianym przez Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie.

Muzyczny spektakl pt. "Zorro" opowiadał o jednym z najsłynniejszych bohaterów w masce. W rozpalonym słońcem Meksyku dręczeni przez okrutnego Gubernatora mieszkańcy czekali na bohatera, który odmieniłby ich los. Don Diego di Ahuilera, zwany El Zorro pokazał walkę sprytem i szpadą o dobro ubogich wzbudzając podziw i szacunek mieszkańców Nuevo Leon oraz uwielbienie kobiet.