http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.pnghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1095/183312170_319408839564998_7204944043102850456_n_copy.jpgW tańcu odkrywamy samego siebie, w tańcu nie ma miejsca na nudę.O prawdziwości tych myśli mogło się przekonać 36 uczestników zajęć tanecznych prowadzonych od września 2020 r. do marca 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce. Było to możliwe dzięki projektowi pn „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1094/183891074_305364054419373_3231161930745753285_n_copy.jpgW  bieżącym roku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowany jest projekt  pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To kolejny projekt, który jest  realizowany w Ośrodku dzięki zaangażowaniu i przy ogromnym wsparciu pani  dyrektor – Elżbiety Szomko oraz Starosty Sokólskiego – Piotra Rećko.  W ramach projektu odbywały się między innymi zajęcia dodatkowe z matematyki.  Głównym celem zajęć było zachęcanie  uczniów do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologii  informacyjno- komunikacyjnej w procesie kształcenia,  popularyzacja i ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK w nauce matematyki, a także  rozwijanie logicznego myślenia,   pogłębianie  wiedzy z matematyki,    rozwijanie pasji,  zainteresowań i uzdolnień  matematycznych, pomoc  w polubieniu,  poznaniu  i zrozumieniu   matematyki oraz rozbudzanie motywacji do tej nauki.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.pnghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1093/img_20201119_165621_copy.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce trwa projekt pn „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Został on dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1091/182943510_942830283213465_5045878801812497798_n_copy.jpg

W roku szkolnym 2020/2021 w SOSW w Sokółce realizowany jest projekt pn „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”.  Został on dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego projektu w terminie od września do kwietnia zorganizowane zostały zajęcia specjalistyczne rozwijające funkcje poznawcze poprzez terapię Biofeedback dla grupy 20 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w SOSW w Sokółce.                                                                      

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1092/179886677_280563720280386_2499977217353790874_n_copy.jpgNarodowe Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym. W Polsce obchodzone jest corocznie dnia 3 maja dla upamiętnienia uchwalonej w 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W naszej szkole,  kształtując postawy patriotyczne przystąpiliśmy do obchodów tego jakże, podniosłego święta. Została wykonana gazetka tematyczna odnośnie majowych świąt, chorągiewki, biało – czerwone polskie flagi. Ponadto rozdano uczniom karty pracy o tematyce patriotycznej oraz zapoznano z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi w prezentacji multimedialnej oraz w ćwiczeniach interaktywnych. 

 Galeria                     

          Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie działań – p. M. Januszkiewicz, p. M. Mróz.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1089/182723894_2836586169989543_8243315438152411161_n_copy.jpgW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce trwa projekt pn „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Organizacją logistyczną szkolenia, jak zwykle na najwyższym poziomie, zajął się Sokólski Zakład Doskonalenia Zawodowego                    

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1088/img_20210317_131637_1_burst002_copy.jpgW okresie od października do końca marca w naszej szkole działała drużyna SuperKoderów. W skład drużyny weszło 10 uczniów z klasy 3-7 SPU oraz 6-7 SPU. Zajęcia z programu włączone były w plan pracy zajęć  rozwijających kreatywność prowadzonych  przez koordyntaora i nauczyciela wspomagającego.                                                          W maju 2020r , w okresie pandemii Covid 19, ze zgromadzonych nagrań oraz  zdjęć z zajęć związanych z robotyką, programowaniem, kodowaniem koordynatorka „wyprodukowała” film zgodnie z wytycznymi regulaminu rekrutacji. 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo1.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1086/img_20210128_1606141_copy.jpgW miesiącach wrzesień 2020 r. - marzec 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbywały się zajęcia teatralne w ramach projektu pn „ Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”. Projekt został dofinansowany ze środków EFS w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 z zakresu Typu projektu Nr 5 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.                                                                                    Zaplanowanych zostało do realizacji 84 godziny dla 36 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej w SOSW w Sokółce. 

Dnia 29.04.2021 uczniowie klasy III-VII SPU obejrzeli kolejną transmisję w iTeatrze. Tym razem prosto z desek gdańskiego Teatru Miniatura został pokazany  spektakl „Kosmici” na podstawie sztuki Marii Wojtyszko. Opowiada on o kapitance promu kosmicznego, która razem z dorastającą córką, starzejącą się mamą i niestabilnym emocjonalnie androidem starają się zarobić na życie, organizując wycieczki po galaktyce. Pewnego dnia ich statek zostaje zaatakowany przez kosmitów… Spektakl Teatru Miniatura to godzina naprawdę dobrej zabawy, o czym przekonali się nasi uczniowie.

 Elżbieta Januszko-Szymaniuk, Marta Januszkiewicz

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1085/178620771_261235205738985_5502798703181576482_n_1_copy.jpgXXIV Konkurs Piosenki i Tańca : „ Śpiewać każdy może…” za nami .

Tegoroczna edycja konkursu przebiegała  w  warunkach obostrzeń  związanych z pandemią covid-19. Do  konkursu zgłosiło się 40 uczestników ze wszystkich typów szkół. Repertuar wykonywanych przebojów był przeróżny – „ Jagódki”,

„ Melodia”, „ Old town road”, „ Małgośka”, „Tamta dziewczyna”- to tylko niektóre z przebojów wykonanych przez tegorocznych uczestników. Podczas konkursu mogliśmy usłyszeć piosenkę „ Żyrafa Fa Fa Fa Fa” z wykorzystaniem piktogramów. Nie zabrakło również elementów tanecznych – „ Walc angielski” jak również taniec do piosenki zespołu Rokiczanka "W moim ogródecku".

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń.” Jan Paweł II.

 Podziękowania za zaangażowanie w Aukcję Charytatywną

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” dziękują wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej woli i wielkiego serca oraz pełnych życzliwości za przekazanie przedmiotów, dzieł sztuki, literatury, usług, wyrobów i rękodzieła na rzecz Aukcji Charytatywnej pod nazwą „Akcja-Rehabilitacja”.Zebrana kwota wynosi 19 077,90 zł. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na półkolonie, turnus rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych oraz potrzeby uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, empatię i wyrozumiałość. Wykazana otwartość i wrażliwość na pomoc innym ukazuje, że wśród nas jest tak wiele osób gotowych nieść pomoc.

Nad prawidłowym przebiegiem Aukcji czuwały: Dyrektor SOSW Elżbieta Szomko i Prezes Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” Beata Tur.

Darczyńcy Aukcji: Starosta Sokólski Piotr Rećko, Zarząd Województwa Podlaskiego- Marszałek Artur Kosicki,Wiesława Burnos, Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Sokółce: Agnieszka Sielewicz, Patrycja Anastazja Zalewska, Juliusz Stelmaszek, Aneta Tumiel.

Usługodawcy i Firmy:Hotel Kalinowski, Justyna Zaniewska Salon Fryzjerski JUST-FRYZ,Elżbieta Gawrysiuk Salon Piękności ELLA, Cukiernia „Lukrecja”, Salon Kosmetyki Profesjonalnej- Kinga Falkowska,Złombol „Żuliki” Sokółka,Izabela Parchanowicz- Sklep „Inspiracja”, Łukasz Lenkiewicz „Sokół”,Henryk Tomaszewski- Henry-Car, Butik-Alicja i Marcin Kulfan,Rzeźbiarz-Marek Szyszko, Hellaclay,Pizza&PubAmnesia, Biżuteria Czyżewski, Monika Sołdon- DWUKROOPEK, Twórca Ludowy-MariaGąsiennica-Gładczan, PracowniaArtbox- Ewa Dębko, Rękodzieło: Agnieszka Babynko, Pisarka-Ałbena Grabowska,Malarka- Barbara Sawicka, Ewa Bernatowicz- Warszawska Opera Kameralna, Bartnik Sokólskie Gospodarstwo Pasieczne -Wojciech Zajkowski, Joanna Rzęsa-Eco-Majsterkomaniaczka, Iwona Zalewska-Kozłowska- rzeźbiarka, malarka, medalierka i konserwator sztuki, Catering Dietetyczny- Paweł Ejsmont, Trener Personalny- Mateusz Szczebiot, Trenerzy Personalni UKS Gladiator Sokółka- Patryk Kucharewicz, Kamil Bykowski,Trener UKS Boxing Sokółka- Tomasz Potapczyk, Kub Senior +, Warsztaty Terapii Zajęciowej,Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Sokółce,Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Pozostali darczyńcy: Dorota Gudalewska, Paula Markowska, Agnieszka Słyż, Natalia Jonasz-Stasiełuk Domin Małgorzata, Monika Kalinowska, Teresa Gudalewska, Elwira Zabłocka, Regina Rapiej, Elżbieta Żmurda, Joanna Bruzgo, Asia B., Ewa Kosiba- Olszańska, Anna Prusińska,

Rodzice uczniów SOSWi uczniowie: Anna Kieda, Stanisława Michałowska, Wiesława Maciaszek, Cezary i Iza Chrzanowscy, Renata Machłajewska, Anna Sawicka, Urszula Kisiel, Agnieszka Fiedorczyk, Danuta Szumińska, Grażyna Krysztopowicz,Luiza Lech, państwo Talmon, Anna i Tomasz Kieda, Maria i Czesław Bogusz, państwo Górscy, państwo Łabieniec, Marta Szulewska, Beata i Antoni Jaworowicz, Stanisław Kowejsza, Joanna Machłajewska, Katarzyna Szczukiewicz,

Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy SOSW: Elżbieta Szomko, Beata Tur, Elżbieta Margielewicz, Marta Emich, Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Zyta Biernacka, Sylwia Szomko, Marta Kulmaczewska, Małgorzata Hołownia-Iwanow, Grażyna Tymoszuk, Katarzyna Bubieniec, Bożena Rećko, Katarzyna Zalewska, Beata Żółtko, Marta Kawrygo-Leonowicz, Beata Boguszewska, Dorota Kozaczyńska, Elżbieta Januszko-Szymaniuk, Lila Zajkowska, Agnieszka Ambrożko, Beata Mozolewska, Bożena Mróz, Magdalena Słyż, Zenon Muszyński, Agata Gieniusz, Ewa Wińska, Marta Januszkiewicz, Iwona Gieniusz, Monika Grusznic, Oliwia Burdyńska-Bilmin,  Katarzyna Dylewska, Julita Nelke, Pakuła Sylwester, Monika Mróz, Anna Tokarzewska, Małgorzata Zajczyk, Lucyna Szoka, Krzysztof Wróblewski ,Łucja Tomaszycka, Krystyna Pyłko, Teresa Tochwin, Dorota Wróblewska, Lucyna Paruk, Grażyna Rowińska, Agnieszka Stuczyk.

Życzymy wytrwałości w dalszym czynieniu dobra.

 

Aukcję prowadziły:

                                   Grażyna Tymoszuk i Marta Kawrygo-Leonowicz  oraz Sylwia Szomko