http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

 Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postepowaniu

https://www.soswsokolka.pl/images/plakat_projekt_nftwp-1.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_starostwo.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/logososw.jpg

Zadanie realizowane we współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” z Powiatem Sokólskim, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce,  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” beneficjentami dofinansowania z programu NOWE FIO

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „ Pod Skrzydłami” w Sokółce w latach 2022-2024 realizować będzie projekt pod nazwą „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1311/img_0002_t2.jpgPodopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce przebywali w ramach „Letniego wypoczynku z rehabilitacją” na trzydniowej wycieczce na trasie: Gdańsk – Gdynia – Sopot – Szymbark. Wycieczka została zorganizowana dzięki środkom PFRON przekazanym przez Starostę Sokólskiego poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz środkom Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”. Podopieczni mieli napięty program. Pierwszego dnia zwiedzili Starówkę w Gdańsku i odbyli rejs z Gdańska na Westerplatte. Spacer ulicą Długą do miejsca cumowania statków turystycznych był naprawdę długi i niektórzy poczuli zmęczenie. Po zwiedzeniu Westerplatte przejechaliśmy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

https://www.soswsokolka.pl/images/289016829_741254940539907_5627199160787479895_n_copy.jpg

Z radością informujemy, iż w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokółce otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 35 tys. Na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii procesów komunikacji.

Koordynatorkami projektu w SOSW w Sokółce są panie Marta Kawrygo-Leonowicz i Grażyna Tymoszuk.

Z ramienia Starosty Sokólskiego Pana Piotra Rećko wsparciem służyła pani Agnieszka Backiel.

„Ostatni dzwonek rozbrzmiewa z wielka siłą,

Za chwile wszyscy w marzeniach się rozpłyną,

Ostatnie gesty i słowa pożegnania,

Kilka uśmiechów i kilka łez…

Bo wakacji nadszedł czas, wiele przygód czeka nas,

Wspaniali przyjaciele, poznasz ich tak wielu,

Odkryjesz razem z nimi piękny świat !”

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1309/img_20220624_090939_copy.jpgDnia 24.06.2022 r. punktualnie o godz. 9.00 , gdy zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek, w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste  zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli  udział  uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.  Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy  uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2021/2022. Były świadectwa, dyplomy, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia . Zgromadzonych powitała pani Dyrektor Ośrodka – Elżbieta Szomko oraz pani Kierownik internatu- Beata Tur.

Od 1 grudnia2019r rokuw SOSW w Sokółce jestrealizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem „Na tropie zagadek – Escape Room w edukacji szkolnej”. Nasza innowacja od ubiegłego roku jest oznaczona Przykładem Dobrej Praktyki nadanej przez Kuratora Oświaty w Białymstoku. 

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1303/253542953_593014665363662_2225212192024339454_n_copy.jpgW bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III B1 pod kierunkiem pani Urszuli Drewniak oraz  VII –VIII SPU A pod kierunkiem pani Zuzanny Szarkowskiej-Czeczko realizowali kolejne ciekawe przedsięwzięcie. Była to Innowacja programowo-metodyczna pt.: „Canvastyczne święta nietypowe” autorstwa  Agnieszki Spigarskiej Linde oraz  Bartosza Chysia, nauczycieli z Gdańska.  Innowacja zakładała  zapoznanie uczniów z funkcjonalnością programu graficznego Canva, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru spośród świąt nietypowych zamieszczonych w kalendarzu, kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie a także realizację wybranych priorytetów MEiN na rok szkolny 2021/2022 – tj. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, edukacja patriotyczna, edukacja ekologiczna oraz roztropne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1296/multi2_copy.jpg W roku szkolnym 2021/2022  w wymiarze 1 godziny tygodniowo podczas zajęć rozwijających zainteresowania - Zajęcia komputerowe w klasie VII- VIII B SPU realizowany był program własny nauczyciela  przedmiotu pt. „W świecie multimediów”.                          Miał on na celu poszerzanie wiedzy o zasadach działania komputera poprzez obsługę programów rozrywkowych i użytkowych, przejawianie kreatywności, stymulowanie wyobraźni  twórczości, nabycie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy oraz rozwijanie u uczniów zainteresowań posługiwania się komputerem poprzez wykorzystanie Internetu

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1298/puchatek2_copy.jpgW roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy I SPU wzięli udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu było zapoznanie uczniów z tematyką związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze,w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Realizacja programu odbywała się poprzez przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych zawierających: scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów oraz prezentację dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1300/dsc_6047_copy_copy.jpgWłaśnie został rozstrzygnięty 52 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Pentel, sponsorowany przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd. Co roku na konkurs napływa 130 000 prac z całego świata. Organizatorzy zachęcają uczestników do nieszablonowych rozwiązań plastycznych, rozbudzania wrażliwości, inspirowania do działania, odkrywania talentów u młodych artystów