https://www.soswsokolka.pl/images/417367966_879103070888473_193721269150560679_n.jpg

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadry

 

https://www.soswsokolka.pl/images/369732762_791894702942644_671196965154640562_n.jpg

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadryhttps://www.soswsokolka.pl/images/330774332_743799050371541_581949652458883661_n.jpg

Dokumenty do pobrania:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadryhttps://www.soswsokolka.pl/images/zapraszamy_na_bezpatne_zajecia_specajlistyczne_indywidualne_w_ramach_programu_za_zciem_1.png

 

Bezpłatne zajęcia dzieciom potrzebującym wczesnego wspomagania rozwoju w OŚrodku Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczym,  Osiedle Zielone 1A, budynek SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce

Informacja

Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki, z siedzibą: 00-529 Warszawa ul, Wspólna 1l3, zwanym dalej ,,Ministrem", reprezentowanym przez: Joannę Wilewską Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej obsługę niniejszej umowy zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji Włączjącej, z siedzibą: 00-580 Warszawa, al. Szucha 25, a Powiatem Sokólskim, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. Piłsudskiego 8, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego; Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego  i Jerzego Białomyzego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Anny Jolanty Piszczatowskiej - Skarbnika Powiatu Sokólskiego będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia: w roku 2022 w wymiarze 780h i w następnych latach w wymiarze po 780h każdego roku, aż do 2026r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został zobowiązany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

Dokumenty do pobrania:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynki naboru kadry

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_adobestock_86914500-720x380.jpg

 

Informacja

Na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1685  zawartego w dniu 27.11.2017r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej  z siedzibą w Warszawie, Al. J.Ch.Szuchaa 25 a Powiatem Sokólskim, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. Piłsudskiego 8 i zarządzenia 65/2017 Starosty Sokólskiego z dn. 5.12.2017r. powołano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Sokólskiego  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został zobowiązany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

W związku z powyższym będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci do 3 roku życia: w roku 2017 w wymiarze 96h i w następnych latach w wymiarze po 780 h każdego roku, aż do 31.12.2021r.,  w ilości  max. do 5h zajęć dla dziecka tygodniowo w zależności od potrzeb i liczby zainteresowanych.

 

I nabór:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Wynki naboru kadry w okresie 11-30.12.2017r.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów w okresie 11-31.12.2017r.

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

II nabór  

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyniki naboru kadry

 

III nabór

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osobowy

Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny

Kwalifikacje

Oświadczenie o danych osobowych

Regulamin rekrutacji

 

IV nabór   

Aplikacja - kwestionariusz ofertowy

Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny

Kwalifikacje

Nabór kadry

Oświadczenie o danych osobowych

Regulamin rekrutacji

Zajęcia secjalistyczne w ramach programu "Za Życiem"