http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_adobestock_86914500-720x380.jpg

 

Informacja

Na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1685  zawartego w dniu 27.11.2017r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej  z siedzibą w Warszawie, Al. J.Ch.Szuchaa 25 a Powiatem Sokólskim, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. Piłsudskiego 8 i zarządzenia 65/2017 Starosty Sokólskiego z dn. 5.12.2017r. powołano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Sokólskiego  w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce został zobowiązany do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa.

W związku z powyższym będą realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci do 3 roku życia: w roku 2017 w wymiarze 96h i w następnych latach w wymiarze po 780 h każdego roku, aż do 31.12.2021r.,  w ilości  max. do 5h zajęć dla dziecka tygodniowo w zależności od potrzeb i liczby zainteresowanych.

 

I nabór:

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Wynki naboru kadry w okresie 11-30.12.2017r.

Zajęcia prowadzone przez specjalistów w okresie 11-31.12.2017r.

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

II nabór  

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonanie usługi

Formularz ofertowy na wykonanie usługi

Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniiu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyniki naboru kadry

 

III nabór

Nabór kadry

Aplikacja - kwestionariusz osobowy

Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny

Kwalifikacje

Oświadczenie o danych osobowych

Regulamin rekrutacji

 

IV nabór   

Aplikacja - kwestionariusz ofertowy

Formularz ofertowy

Formularz rekrutacyjny

Kwalifikacje

Nabór kadry

Oświadczenie o danych osobowych

Regulamin rekrutacji

Zajęcia secjalistyczne w ramach programu "Za Życiem"