http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Przetargi ogłaszane przez SOSW
Załącznik Nr 2.2 do zapytania ofertowego Nr 13 25 listopad 2019
Załącznik Nr 2.2 do zapytania ofertowego Nr 13 Załącznik Nr 2.2 do zapytania ofertowego Nr 13/2019
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 13/2019 12 grudzień 2019
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 13/2019 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dot. zapytania ofertowego Nr 13/2019 na dostawę do SOSW sprzętu multimedialnego, sprzętu TIK z oprogramowaniem i adaptację pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK
Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 03 kwiecień 2020
Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 03 kwiecień 2020
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 03 kwiecień 2020
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020
Załącznik Nr 2 poprawiony do zapytania ofertowego Nr 1/2020 08 kwiecień 2020
Załącznik Nr 2 poprawiony do zapytania ofertowego Nr 1/2020 Załącznik Nr 2 poprawiony do zapytania ofertowego Nr 1/2020
Protokół rozstrzygnięcia postępowania w zapytaniu ofertowym Nr 1/2020 29 kwiecień 2020
Protokół rozstrzygnięcia postępowania w zapytaniu ofertowym Nr 1/2020 Protokół rozstrzygnięcia postępowania w zapytaniu ofertowym na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce
Dodatkowe porównanie ofert Zapytania ofertowego Nr1/2020 06 maj 2020
Dodatkowe porównanie ofert Zapytania ofertowego Nr1/2020 Załącznik nr 2 do protokołu z otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe Nr 1/2021 - szkolenia z projektu 20 luty 2021
Zapytanie ofertowe Nr 1/2021 - szkolenia z projektu Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu - Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce
w ramach projektu: „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 20 luty 2021
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 20 luty 2021
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 - wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 20 luty 2021
Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Nr 1/2021 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postepowaniu
Zapytanie ofertowe Nr 2/2021 04 sierpień 2021
Zapytanie ofertowe Nr 2/2021 Zapytanie ofertowe na dostawę do stołówki Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni właściwej
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/2021 04 sierpień 2021
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/2021 Załącznik Nr 1 (formularz ofertowy) do zapytania ofertowego Nr 2/2021 na dostawę do stołówki Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni właściwej
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2/2021 04 sierpień 2021
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2/2021 Załącznik Nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) do zapytania ofertowego Nr 2/2021 na dostawę do stołówki Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni właściw