http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Dokumenty SOSW > Podanie – kwestionariusz do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Podanie – kwestionariusz do Szkoły Przysposabiającej do Pracy


Podanie – kwestionariusz do Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami
Nabór 2022/2023
Kalendarz
sosw
14 marzec 2022 22:57

Pobierz:
Pobierz
(27.66kB)