http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwalifikacje


Ogłoszenie wyników naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w usługi
edukacyjno-terapeutycznej
Kalendarz
sosw
20 grudzień 2018 22:13

Pobierz:
Pobierz
(34.48kB)