http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Dokumenty SOSW > Zaświadczenie o odbyciu stażu

Zaświadczenie o odbyciu stażu


Zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyki
Kalendarz
sosw
31 maj 2021 20:04

Pobierz:
Pobierz
(39.75kB)