http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Dokumenty SOSW > Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny


FORMULARZ REKRUTACYJNY - załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/1612 z dn. 20 06 2022r. pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Sokólskim
Kalendarz
sosw
12 sierpień 2022 13:38

Pobierz:
Pobierz
(361.51kB)