http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Dokumenty SOSW > Formularz ofertowy

Formularz ofertowy


Formularz na wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośr. koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w SOSW w Sokółce i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach progr. pt.: ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa
Kalendarz
sosw
15 luty 2023 21:23

Pobierz:
Pobierz
(57.52kB)