http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Dokumenty SOSW > Aplikacja - kwestionariusz osobowy

Aplikacja - kwestionariusz osobowy


Aplikacja – kwestionariusz osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośr. koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w SOSW w Sokółce w ramach zajęć WWRD i programu pn. ,,Za życiem” finansow. z budżetu państwa
Kalendarz
sosw
15 luty 2023 21:43

Pobierz:
Pobierz
(66.1kB)