http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Dokumenty SOSW
Program Wychowawczo-Profilaktyczny SOSW 14 styczeń 2018
Program Wychowawczo-Profilaktyczny SOSW Program Wychowawczo-Profilaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018
Aplikacja – kwestionariusz osobowy 23 styczeń 2018
Aplikacja – kwestionariusz osobowy Aplikacja – kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i programu pn.: ,,Za życiem”
Formularz ofertowy 23 styczeń 2018
Formularz ofertowy Formularz ofertowy na wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i programu pn.:,,Za życiem”
Regulamin rekrutacji 23 styczeń 2018
Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju
Formularz rekrutacyjny 24 styczeń 2018
Formularz rekrutacyjny Formularz rekrutacyjny - załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu
Oświadczenie 24 styczeń 2018
Oświadczenie Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wykaz programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych 2017/2018 28 luty 2018
Wykaz programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych 2017/2018 Wykaz programów nauczania, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Sokółce
w roku szkolnym 2017/2018
Aplikacja - kwestionariusz osobowy II 23 marzec 2018
Aplikacja - kwestionariusz osobowy II Aplikacja - kwestionariusz osobowy II osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i programu pn.: ,,Za życiem”
Formularz ofertowy II 23 marzec 2018
Formularz ofertowy II Formularz ofertowy II na wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i programu pn.:,,Za życiem”
Regulamin rekrutacji II 23 marzec 2018
Regulamin rekrutacji II Regulamin rekrutacji II i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju
Formularz rekrutacyjny II 23 marzec 2018
Formularz rekrutacyjny II Formularz rekrutacyjny II - załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu
Oświadczenie II 23 marzec 2018
Oświadczenie II Oświadczenie II o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja kontynuacji edukcji przedszkolnej 11 marzec 2021
Deklaracja kontynuacji edukcji przedszkolnej Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej - zał do regulaminu
Wyniki nabory kadry do projektu 14 maj 2018
Wyniki nabory kadry do projektu Wyniki naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach usługi
edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 20 maj 2018
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce