http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Dokumenty SOSW
Regulamin rekrutacji II 23 marzec 2018
Regulamin rekrutacji II Regulamin rekrutacji II i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju
Formularz rekrutacyjny II 23 marzec 2018
Formularz rekrutacyjny II Formularz rekrutacyjny II - załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu
Oświadczenie II 23 marzec 2018
Oświadczenie II Oświadczenie II o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 26 marzec 2018
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - załącznik do regulaminu rekrutacji
Deklaracja kontynuacji edukcji przedszkolnej 03 marzec 2019
Deklaracja kontynuacji edukcji przedszkolnej Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej - zał do regulaminu
Wyniki nabory kadry do projektu 14 maj 2018
Wyniki nabory kadry do projektu Wyniki naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach usługi
edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 20 maj 2018
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 20 maj 2018
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej
Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych 20 wrzesień 2018
Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych: imprez, uroczystości, apeli, zawodów sportowych i innych działań organizowanych w SOSW w roku szkolnym 2018/2019
Plan Zajęć 2018/2019 22 listopad 2018
Plan Zajęć 2018/2019 Plan Zajęć 2018/2019
Formularz ofertowy III 20 grudzień 2018
Formularz ofertowy III na wykonywanie usługi
edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym
Formularz rekrutacyjny III 20 grudzień 2018
Formularz rekrutacyjny III załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu
Nabór kadry 20 grudzień 2018
Nabór kadry III Nabór kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.J.Korczaka w Sokółce
Kwalifikacje 20 grudzień 2018
Kwalifikacje Ogłoszenie wyników naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w usługi
edukacyjno-terapeutycznej
Oświadczenie o danych osobowych III 20 grudzień 2018
Oświadczenie o danych osobowych III Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych