http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Dokumenty SOSW
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 20 maj 2018
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sokólskiego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej
Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych 20 wrzesień 2018
Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych: imprez, uroczystości, apeli, zawodów sportowych i innych działań organizowanych w SOSW w roku szkolnym 2018/2019
Formularz ofertowy III 20 grudzień 2018
Formularz ofertowy III na wykonywanie usługi
edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym
Formularz rekrutacyjny III 20 grudzień 2018
Formularz rekrutacyjny III załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu
Nabór kadry 20 grudzień 2018
Nabór kadry III Nabór kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.J.Korczaka w Sokółce
Kwalifikacje 20 grudzień 2018
Kwalifikacje Ogłoszenie wyników naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w usługi
edukacyjno-terapeutycznej
Oświadczenie o danych osobowych III 20 grudzień 2018
Oświadczenie o danych osobowych III Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin rekrutacji III 20 grudzień 2018
Regulamin rekrutacji III Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju
Aplikacja - kwestionariusz osobowy III 20 grudzień 2018
Aplikacja - kwestionariusz osobowy III Aplikacja – kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej
Aplikacja – kwestionariusz osobowy IV 03 styczeń 2019
Aplikacja – kwestionariusz osobowy IV Aplikacja – kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjno-terapeutycznej
Formularz ofertowy IV 03 styczeń 2019
Formularz ofertowy IV na wykonywanie usługi
edukacyjno-terapeutycznej w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym
Oświadczenie o danych osobowych IV 03 styczeń 2019
Oświadczenie o danych osobowych IV Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kwalifikacje IV 03 styczeń 2019
Kwalifikacje IV Ogłoszenie wyników naboru kadry do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w usługi
edukacyjno-terapeutycznej
Nabór kadry IV 03 styczeń 2019
Nabór kadry IV Nabór kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w Sokółce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.J.Korczaka w Sokółce
Formularz rekrutacyjny IV 03 styczeń 2019
Formularz rekrutacyjny IV załącznik do regulaminu rekrutacji i udziału w zadaniu