http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe w postępowaniu Usługa w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”
Kalendarz
sosw
10 listopad 2020 22:29

Pobierz:
Pobierz
(411.71kB)