http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz ofertowy


Formularz ofertowy dotyczący realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu psychologicznej indywidualnej diagnozy potrzeb dla uczestników projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”
Kalendarz
sosw
10 listopad 2020 22:37

Pobierz:
Pobierz
(63.72kB)