http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:
Sortuj wg:

Nazwa Data
Dokumenty Stowarzyszenia
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego 11 wrzesień 2020
Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”
Bilans 11 wrzesień 2020
Bilans Bilans roczny organizacji pożytku publicznego
Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego 11 wrzesień 2020
Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”
Rachunek zysków i strat 11 wrzesień 2020
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”
Zapytanie ofertowe 10 listopad 2020
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe w postępowaniu Usługa w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”
Formularz ofertowy 10 listopad 2020
Formularz ofertowy Formularz ofertowy dotyczący realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu psychologicznej indywidualnej diagnozy potrzeb dla uczestników projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”
Wzór wykazu wykonanych usług 10 listopad 2020
Wzór wykazu wykonanych usług Wzór wykazu wykonanych usług w celu oceny oferty w kryterium nr 2
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania 10 listopad 2020
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19 listopad 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi w zakresie diagnozy potrzeb Beneficjentów projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”
Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 23 listopad 2020
Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 Zapytanie ofertowe Nr 1/2020 na dostawę sprzętu TIK do Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami"
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 23 listopad 2020
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 23 listopad 2020
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego 01 grudzień 2020
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na dostawę sprzętu TIK do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami"
Zapytanie ofertowe - Terapia Neuroflow 12 luty 2021
Zapytanie ofertowe - Terapia Neuroflow Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: „Usługa w zakresie przeprowadzenia terapii Neuroflow z uczestnikami projektu pn.: „Terapia Neuroflow szansą podopiecznych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 12 luty 2021
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy dotyczący usługi w zakresie przeprowadzenia terapii Neuroflow z uczestnikami projektu