http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koło Aktywności Twórczej „Kreatywne popołudnia”

Koło Aktywności Twórczej powstało z potrzeby deklarowanej przez uczniów oraz osobistych zainteresowań plastycznych prowadzącej. Zajęcia łączą w sobie elementy plastyki, techniki oraz rękodzieła. „Kreatywne popołudnia” są to popołudniowo-wieczorne spotkania wychowanków internatu w celu twórczego spędzania czasu wolnego. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w miłej atmosferze. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Do koła mogą należeć uczniowie w różnym wieku o różnym stopniu sprawności. Każde dziecko ma możliwość swobodnej ekspresji twórczej na miarę własnych możliwości. 

Tematyka spotkań była ustalana z dziećmi. Wśród pomysłów wykonywania typowych prac plastycznych, znalazły się propozycje wykonania niepowtarzalnej biżuterii czy oryginalnej koszulki. Uczniowie zadeklarowali także chęć wykonywania prac na konkursy plastyczne.

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają w zależności od potrzeb od 1 do 2 godzin. Poza celami edukacyjnymi, zajęcia pełnią także funkcję terapeutyczną. Tutaj dzieci mogą odreagować napięcia, doświadczyć sukcesu, budować poczucie własnej wartości i sprawczości. Ponadto uczą się samodzielnie wykonywać pocztówki, przerabiać rzeczy już nieużywane, poznaja ciekawe techniki artystyczne. Taka forma zabawy i nauki jest doskonałym pomysłem na twórcze spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie sprawności manualnych.

Prowadząca: Ewa Wińska

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/koo15.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/koo6.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/koo_16.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/koo_19.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/koo13.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/koo8.jpg