http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

USPRAWNIANIE MANUALNE

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

  • lekkim w szkole podstawowej – w edukacji wczesnoszkolnej,
  • umiarkowanym lub znacznym – w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole przysposabiającej do pracy.

Prowadzone są w małych grupach. Głównym celem zajęć jest usprawnianie motoryki ruchów palców, dłoni, nadgarstka oraz usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.  W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia rozmachowe, manualne, graficzne.

http://www.soswsokolka.pl/images/20151019_142323.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/samsung_uli_050.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/20160217_142958.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/20160323_141916.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_uspman.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/usprawnianie_manualne4.jpg