http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

 Zajęcia, na których uczeń ma zagwarantowane wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania oraz stosowania wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.

W ramach zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce naukowe, gry i zabawy dydaktyczne mające ułatwić uczniom opanowanie danego materiału. Dzięki pracy w małych grupach, przyjaznej i twórczej atmosferze, uczniowie wzmacniają wiarę we własne siły i zdolności oraz nabierają pewności siebie i rozwijają swoje umiejętności.

Prowadząca: p. Katarzyna Zalewska

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/sosw_zajwyrjpol.jpg