http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOREKCJA WAD WYMOWY

Zajęcia mające na celu kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy, nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, kształtowanie słuchu, wywoływanie, korygowanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek, ćwiczenia dykcyjne, usprawnianie techniki czytania i pisania oraz wdrażanie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności słownej.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. W pracy z dziećmi stosowana jest forma zabawowa, natomiast z młodzieżą forma zadaniowa. Na zajęciach wykorzystywane są multimedialne narzędzia i oprogramowanie do terapii logopedycznej.

Gabinet został wyposażony w specjalistyczny sprzęt i narzędzia logopedyczne, dzięki którym każde dziecko - niezależnie od stopnia i rodzaju zaburzeń, z jakimi się zgłasza - może usprawniać konkretne obszary, może się rozwijać. W pracy stosowane są innowacje dydaktyczno-terapeutyczne oraz diagnozujące.

Prowadząca: p. Marta Kawrygo-Leonowicz

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/korekcja_wad_wymowy2_t2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/korekcja_wad_wymowy_t2.jpg