http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Zajęcia prowadzone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
Zajęcia prowadzone są w grupach i mają na celu pomoc uczniom w pokonywaniu trudności matematycznych. Przy wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych, a także poprzez stosownie różnorodnych metod pracy uczniowie niwelują braki i podnoszą swoje umiejętności w zakresie realizowanych treści programowych.

Organizacja zajęć pozwala wyrabiać pozytywne nastawienie do wysiłku intelektualnego, systematyczności i wytrwałości oraz w ciekawy sposób uświadamiać uczniom potrzebę znajomości pojęć matematycznych w codziennych sytuacjach życiowych.

Prowadząca: p. Lila Zajkowska

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_dyd-wyr_mat1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_dyd-wyr_mat2.jpg