http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REHABILITACHA RUCHOWA 

Rehabilitacja jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem, zmierzającym do maksymalnego usprawnienia. Usprawnienie to odbywa się na drodze wielu działań zgodnych z zasadami fizjoterapii. 

Program usprawniania ruchowego i dobór ćwiczeń przygotowywane są przez prowadzącego zajęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, indywidualnie dla każdego dziecka.

W ramach zajęć prowadzone są:

  • ćwiczenia czynne,
  • ćwiczenia bierne,
  • ćwiczenia wzmacniające osłabione grupy mięśniowe,
  • ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone,
  • ćwiczenia samoobsługowe,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia równoważne,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe,
  • elementy masażu klasycznego i leczniczego,
  • elementy metod W. Sherborne, PNF, Bobath.

Zajęcia rehabilitacji ruchowej wpływają na zahamowanie dalszego postępu choroby i prowadzą do zwiększenia ruchomości w stawach oraz zwiększenia siły mięśniowej, co wpływa na lepszą funkcjonalność organizmu jako całości.

Nadrzędnym celem rehabilitacji jest osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu samodzielności i niezależności osoby niepełnosprawnej.

Prowadząca: p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko