http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ARTETERAPIA 

 Arteterapia to inaczej „Terapia przez sztukę”, „Terapia sztuką” lub „Twórcza terapia”. Termin arteterapia stosowany jest w dwóch znaczeniach: szerszym jako terapia z wykorzystaniem muzyki, plastyki, choreografii, teatru, tańca, poezji, prozy itp., oraz węższym – przy pomocy sztuk plastycznych.

Stanowi ona bezpieczny i akceptowany przez dzieci i młodzież sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami, jest odzwierciedleniem problemów i negatywnych emocji nagromadzonych i przechowywanych. Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistniać pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrzniać emocje, pragnienia, myśli.

Cele główne arteterapii:

  • Diagnoza pozwalająca rozpoznać potrzeby emocjonalne, poznawczo – rozwojowe oraz możliwości manualne u dzieci i młodzieży.
  • Terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno – poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć  i doznań, usprawnianiu możliwości  ruchowych.
  • Relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

Prowadząca: p. Agnieszka Ambrożko

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/sosw_arteterapia.jpg