http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Metoda Si jest kompleksową metodą rehabilitacyjną. Metoda ta polega na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Jest to możliwe dzięki procesom dokonującym się w mózgu każdego człowieka , polegającym na odbieraniu , rozpoznawaniu, przetwarzaniu i odpowiednim interpretowaniu już posiadanych informacji, które mózg czerpie ze zmysłów, a następnie odpowiada właściwą reakcją ruchową.

Celem zajęć prowadzonych metodą SI z dziećmi niepełnosprawnymi jest kształtowanie wrażliwości i percepcji zmysłowej, które prowadzą do rozwoju procesów integracji sensorycznej.

Oddziaływania terapeutyczne polegają na:

- normalizacji pracy systemów przedsionkowego (zmysł równowagi) i proprioceptywnego (odbiór wrażeń z mięśni i ścięgien), poprawie reakcji postularnych, regulacji kontroli postawy;

- normalizacji pracy systemu dotykowego (zwiększenie tolerancji na bodźce dotykowe), w tym stymulacja oralna i węchowa;

- normalizacji pracy systemu słuchowego;

- poprawie systemu wzrokowego;

- rozwijaniu somatognozjii (czucia i świadomości swojego ciała).

Stymulowanie dziecka polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom podczas wykonywania określonego zadania lub zabawy.

 Prowadząca: p. Bożena Rećko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/si1_t2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/si4_t2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/si2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/si3.jpg