http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SOCJOEDUKACJA

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Prowadzone są w małych grupach. Na zajęciach wykorzystywane są  takie metody pracy jak:

- plastykoterapia- terapia za pomocą sztuk plastycznych

- biblioterapia- terapia czytelnicza

- psychodrama- terapia poprzez teatr

- muzykoterapia- terapia kreowana za pomocą dźwięków

- pedagogika zabawy.

Wspólnie uczymy się zaufania do siebie i innych, uświadamiania sobie powszechności przeżywanych problemów, odkrywania alternatywnych strategii, rozwiązywania konfliktów, wzrostu niezależności, określamy i modyfikujemy system wartości, wzbogacamy repertuar umiejętności społecznych.

Prowadząca: p. Monika Mróz

http://www.soswsokolka.pl/images/socjoedukacja.jpg