http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG

– to opiekun, rzecznik interesów, ale też wychowawca;

– pomaga w rozwoju, towarzyszy w osiąganiu celów;

– wzmacnia umiejętności w radzeniu sobie z życiem;

– tworzy ten szczególny klimat zaufania i akceptacji dzięki, któremu można zrobić krok naprzód.

 

Jeśli wychowanek funkcjonuje na miarę swoich możliwości, dobrze czuje się w szkole, identyfikuje z jej celami i wartościami – wówczas szkoła staje się miejscem, w którym może on zaspokoić swoje potrzeby.

 

UCZEŃ

– chce czuć się bezpiecznie;

– wiedzieć, że otaczający go ludzie darzą go sympatią i zaufaniem;

– mówić otwarcie o swoich odczuciach i kłopotach;

– chce wiedzieć, że w razie potrzeby otrzyma konieczne mu wsparcie;

– pragnie nawiązywać przyjaźnie;

– uczestniczyć we wspólnych działaniach;

– chce czuć się wartościowym, zdolnym, akceptowanym;

– chce osiągać sukcesy i dzielić się radością z innymi;

– opiekować się kimś i samemu doznawać opieki;

–  chce odkrywać swoje możliwości;

–  zaspokajać ciekawość, czuć satysfakcję ze zdobywania wiedzy.

 

Zadaniem pedagoga jest więcstworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrycie siebie, uzyskanie poczucia własnej wartości, dojrzewanie społeczne oraz przeżycie radości z własnego rozwoju.

 

RODZIC

– potrzebuje szacunku i zrozumienia;

– czasem szczerej rozmowy z życzliwą osobą;

– szuka wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– nieraz pomocy w nawiązaniu prawidłowych relacji z dziećmi;

siły w codziennych zmaganiach z przeciwnościami;

– chce czuć satysfakcję z pełnionej roli.

 

Zadaniem pedagoga jest więc – wsparcie i pomoc rodzicom 

 

Zapraszam...

 

DNI  TYGODNIA

GODZINY  PRACY

poniedziałek

8:00 – 14:00

wtorek

11:00 – 17:00

środa

9:00 – 15:00

czwartek

12:00 – 18:00

piątek

7:30 – 13:30

 

Pedagog szkolny: p. Elżbieta Januszko