http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego są skierowane do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Zaspokajają one potrzeby edukacyjne uczniów. W szczególności pomagają w wyeliminowaniu braków związanych z nabywaniem i rozwijaniem czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Uczniowie mają możliwość utrwalania zagadnień gramatycznych, zdobywania oraz poszerzania słownictwa z różnych zakresów. Ponadto zajęcia te przygotowują uczniów do skutecznego komunikowania się w języku obcym, korzystania z różnych źródeł informacji.

Dzięki pracy w mniejszych grupach, przy wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych i twórczych metod uczniowie rozwijają swoje umiejętności, przełamują barierę językową oraz podnoszą samoocenę.

 Prowadząca: p. Urszula Drewniak

 

http://www.soswsokolka.pl/images/dydaktyczo-wyrownacze_rosyjski1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/dydaktyczo-wyrownacze_rosyjski2.jpg