http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

Zajęcia przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
Prowadzone są w grupach i mają na celu pomoc uczniom w pokonywaniu trudności w nauce chemii oraz nadrobienie zaległości, braków wiedzy i umiejetności. Zajęcia wyrabiają nawyk postępowania zgodnego z zasadami dbałości o zdrowie własne i ochrone środowiska. Pozwalają lepiej zrozumieć świat, wyżej lokować swoje ambicje, sprawniej radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Rozwijają samodzielność myślenia i kształtują postawę badawczą.

Organizacja zajęć pozwala wyrabiać pozytywne nastawienie do wysiłku intelektualnego, systematyczności i wytrwałości oraz w ciekawy sposób uświadomić uczniom potrzebę znajomości pojęc chcemicznych w różnych sytuacjach życiowych; zachęca do twórczego i praktycznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów przez stosowanie aktywnych metod i technik nauczania. Uczniowie mają okazję prezentowania wiedzy i własnych poglądów oraz doskonalą umiejętność pracy w zespole. Metody i formy pracy są dostosowane do możliwości uczniów.

Prowadząca: p. Anna Tokarzewska

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_chemia1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/zaj_chemia2.jpg