http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOREKCJA WAD POSTAWY

Uczniowie SOSW w Sokółce uczęszczają na zajęcia korekcji wad postawy zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawartych w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności uczniów.

Obecnie występowanie wad postawy u dzieci i młodzieży jest istotnym problemem zdrowotnym naszego społeczeństwa. W młodszym wieku szkolnym występuje pierwszy okres krytyczny dla postawy  fizycznej dziecka, który jest związany z kilkugodzinnym przebywaniem w pozycji siedzącej w szkole, a także w domu. 

Do najczęstszych wad postawy u naszych uczniów należą: plecy okrągłe, skoliozy/boczne skrzywienie kręgosłupa/, plecy płaskie, plecy wklęsło – okrągłe, płaskostopie, odstające łopatki, asymetria barków, asymetria żeber i klatki piersiowej, wady statyczne kończyn dolnych.

W ramach zajęć prowadzone są:

- ćwiczenia czynne wzmacniające mięśnie postularne;

- ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach;

- ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone;

- ćwiczenia oddechowe;

- ćwiczenia równoważne, elongacyjne i antygrawitacyjne.

Na zajęciach uczniowie kształcą nawyk prawidłowej postawy ciała, rozwijają sprawność i wytrzymałość fizyczną na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Prowadząca: p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/dsc08841.jpg 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_58/dsc08844_t2.jpg