http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOŁO LIDERÓW ZDROWIA

Ważnym atutem szkoły umożliwiającym uczniom realizację życiowych pasji oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań jest bogata oferta kół zainteresowań.

Jednym z nich jest Koło Liderów Zdrowia podejmujące tematykę prozdrowotną. Cele główne zajęć to: kształtowanie postaw zdrowego stylu życia, uświadomienie znaczenia udzielania pomocy przedmedycznej, teoretyczne i praktyczne opanowanie zasad ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka w zakresie pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia pewności w działaniu oraz właściwych nawyków postępowania, uświadomienie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, utrwalenie humanitarnej postawy wobec ludzi, zwierząt i całej przyrody.

Uczestnikami zajęć są uczniowie klas ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych realizujący projekt edukacyjny nt: „Potrafię pomagać w nagłych wypadkach”.

 Osoba prowadząca: p. Elżbieta Margielewicz

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kliderow1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kliderow2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kliderow3.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/kliderw4.jpg