http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOŁO MUZYCZNE

Ma na celu rozwijanie zdolności muzycznych i poznawczych: słuchu, poczucia rytmu, skupienia uwagi, aktywnego spostrzegania, pamięci muzycznej; rozwijanie aktywności twórczej; kształtowanie umiejętności wyrazania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu muzycznego; uwrazliwianie na piękno muzyki; przygotowanie do aktywnego odbioru muzyki.

Uczestniczy w nim 10 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Spotkania odbywają się raz w miesiącu lub cześciej w razie potrzeby.
Podczas zajęć umuzykalniających podejmowane są różne formy działań.

Zespół instrumentalny wykonuje akompaniament perkusyjny do znanych i lubianych utworów muzycznych. Śpiewane są pieśni patriotyczne, harcerskie i inne. Wychowankowie prezentują swoje umiejętności na forum szkoły, podczas integracyjnych imprez pozaszkolnych, konkursów i festiwali piosenki.


Osoba prowadząca: p. Zyta Biernacka 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/zumuzykalniajce3.jpg 

 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_100/zumuzykalniajce4.jpg