http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA TEATRALNE

A w teatrze wszystko inaczej. Tu naprawdę żyje to na co patrzę.

Aktor, co króla gra, wcale nie jest za szybą ze szkła.

Bo jeżeli nie za szkłem, nie na taśmie,

To ta bajka musi być naprawdę - TU WŁAŚNIE.

Obok mnie dzieją się dziwy. Kocham teatr, bo jest inny: żywy.”

Joanna Kulmowa

 

Zajęcia teatralne są formą zajęć pozalekcyjnych, odbywających się w internacie SOSW w Sokółce, w czasie wolnym, w godz. popołudniowych raz w miesiącu a w razie konieczności częściej. Udział wychowanków w zajęciach jest dobrowolny a w przygotowywanych inscenizacjach i prezentacjach artystycznych biorą udział osoby chętne.

Zajęcia odbywają się wg. opracowanego harmonogramu, w którym uwzględnione są ćwiczenia mimiczne, ruchowe, gestykulacyjne, oraz dramowe służące poprawie gry aktorskiej. Na zajęciach uczestnicy doskonalą również poprawną wymowę, prawidłową dykcję oraz uczą się wyrażać emocje gestem, mimiką i ruchem, poznają warsztat pracy aktora. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki dramowe tj. bycie w roli ,odgrywanie scenek pantomimicznych, improwizowanych, etiud, inscenizacji, ekspresja plastyczna, ćwiczenia słuchowe i głosowe, zabawy integrujące grupę, rzeźba, żywy obraz.

 

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim wszechstronny rozwój uczestników, rozwijanie aktywności i twórczego działania, umiejętność wchodzenia w role, doskonalenie mowy i bogacenie słownika wychowanków, rozwijanie indywidualnych zainteresowań , kształcenie umiejętności współżycia i współpracy w grupie, rozwój wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej.

Prowadzące zajęcia:

Beata Boguszewska, Małgorzata Hołownia- Iwanow

http://www.soswsokolka.pl/images/013.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/006.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/pb240025.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/pb240017.jpg