http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Prowadzące: Beata Boguszewska Małgorzata Hołownia- Iwanow

 

„…A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotad.”

Joanna Kulmowa

Zajęcia teatralne są formą zajęć pozalekcyjnych, odbywających się w internacie SOSW w Sokółce, w czasie wolnym, w godz. popołudniowych raz w miesiącu a w razie konieczności częściej. Uczestniczą w nich wychowankowie w różnym wieku, o różnym stopniu niepełnosprawności. Udział wychowanków w zajęciach jest dobrowolny a w przygotowywanych inscenizacjach i prezentacjach artystycznych biorą udział osoby chętne.

Zajęcia odbywają się wg opracowanego harmonogramu, w którym uwzględnione są

różnorodne zabawy i ćwiczenia teatralne sprzyjające integracji i aktywizacji uczestników, zabawy i gry rozwijające i doskonalące wrażliwość słuchową, zabawy oddechowe, logopedyczne, zabawy własnym ciałem, mimiką, gestem, ruchem, głosem, ćwiczenia kształcące poprawną wymowę, usprawniające narządy artykulacyjne, twórcza aktywność obejmująca działalność plastyczną, swobodne improwizacje muzyczno- ruchowe, ćwiczenia doskonalące głośne i wyraźne mówienie, zabawy pantomimiczne, zagadki mimiczno- ruchowe. Dzięki zajęciom teatralnym dzieci gromadzą doświadczenia poznawcze i twórcze, zyskują wiarę we własne siły i możliwości, przełamują lęk i nieśmiałość na tyle, że w przyszłości będą mogli oni zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na wielu imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Beata Boguszewska

 https://www.soswsokolka.pl/images/20181108_163743.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/p4260083a.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/pa040016.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/pa180001.jpg