http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA MANUALNE COŚ Z NICZEGO

W roku szkolnym 2018/19 w internacie SOSW w Sokółce  realizowany jest program zajęć manualnych ph. ,,Coś z niczego”. Początkowo zajęcia były prowadzone w kole ekologicznym w internacie, od trzech lat przyjęły formę zajęć manualnych ph. ,,Coś z niczego”.  Członkowie grupy spotykają się jeden raz w miesiącu. Zajęcia odbywają się podczas zajęć wychowawczych w czasie wolnym wychowanków,  we wszystkich grupach.

Zajęcia mają na celu usprawnianie manualne, rozwijanie kreatywności, koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz prawidłową organizację czasu wolnego. Na zajęciach do prac manualnych wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu- nici, tkaniny, papier, zamki do odzieży, guziki, pudełka tekturowe itp. Korzystamy również z instruktarzu oraz informacji i poradników zawartych na stronach internetowych.

 Podczas zajęć wychowankowie wdrażani są do różnych działań proekologicznych na rzecz środowiska, biorą dział w corocznych obchodach Dnia Ziemi, Sprzątaniu Świata, aktywnie włączają się w akcję zbiórki korków plastikowych, segregują w grupach odpady z papieru, dbają o czystość i estetykę najbliższego otoczenia. Włączali się również do prac gospodarczych w warzywno- kwiatowym ogródku szkolnym.

Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w czasach obecnych jedno z najważniejszych zadań przed jakim staje każdy nauczyciel. Dobrą okazją jest więc wykorzystanie takich sytuacji, w których sami uczniowie podejmują celowe proekologiczne działania, które dostarczają im pozytywnych, radosnych przeżyć. Zajęcia manualne spełniają te zadania, stąd więc decyzja, aby kontynuować tę formę pracy z wychowankami, która przynosi obustronną  satysfakcję.

Katarzyna Bubieniec

https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20181210_083914.jpg

 https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20180919_144251.jpg https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20190208_081649.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20190208_082034.jpg https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20190214_144324.jpg  https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20180919_163808.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/20180919_172145.jpg https://www.soswsokolka.pl/images/articles/20181210_082152.jpg