http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA MANUALNE COŚ Z NICZEGO

w internacie w roku szkolnym 2017/18

Społeczność całego internatu aktywizowana jest do różnych działań proekologicznych na rzecz środowiska. Corocznie bierzemy udział w Sprzątaniu Świata, obchodach Dnia Ziemi, włączamy się w akcję zbiórki korków plastikowych, segregujemy w grupach odpady z papieru, dbamy o czystość i estetykę najbliższego otoczenia.

Jedną z form zajęć pozalekcyjnych w internacie rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków jest Program zajęć manualnych ,,Coś z niczego”- przekształcony z koła ekologicznego, które funkcjonowało już od kilkunastu lat. Na zajęciach wykorzystywane są materiały z recyklingu - nici, tkaniny, papier, zamki, guziki itp. Inspiracji do pracy poszukujemy na stronach Internetu, także sami w sposób twórczy rozwijamy zdolności manualne. Podczas zajęć pogłębiamy wiedzę z zakresu postaw proekologicznych i przenosimy te zachowania do codziennego funkcjonowania. W zajęciach koła biorą udział zainteresowani i uzdolnieni manualnie uczniowie: Agnieszka, Mirek, Sylwia, Ania i Damian. Wspólnie spotykamy się raz w miesiącu oraz indywidualnie w czasie wolnym. Zajęcia prowadzone są przez wychowawczynię internatu Katarzynę Bubieniec.

 

Osoba prowadząca: p. Katarzyna Bubieniec

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/biuteria_z_recyklingu01.jpg  http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/biuteria_z_recyklingu10.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/koo_eko.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/20160607_090150.jpg 
http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/20160607_092150_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/20160607_093635_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/20160616_115310_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_241/20160616_115951_t2.jpg